چشمان لشکر ( دیده بانان ادوات )

گروهان دیده بانی :
یکی از قسمتهای ادوات گروهان دیده بانی بود که مسئولیت هدایت آتش گردان پشتیبانی آتش را بعهده داشت ، افراد دیده بان کنار آتشبارها نبودند بلکه در خط مقدم همراه سایر رزمندگان گردانهای پیاده ، ضدزره و ادوات سبک بودند و در کنار فرمانده گردانهای پیاده مستقر و به درخواست آتش فرماندهان جواب می دادند .

ادامه مطلب: چشمان لشکر ( دیده بانان ادوات )

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد