عملیات نصر 4

عملیات نصر 4
منطقه : جبهه ي شمالي- سليمانيه- ماووت
رمز : يا امام جعفر صادق(ع)
تاريخ : ۳۱/۳/۱۳۶۶
هدف : پيشروي به سوي سليمانيه از شمال شرق با تصرف ماووت
وسعت منطقه آزاد شده : 50 كيلومتر مربع

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد