عملیات کرخه نور

عملیات كرخه نور         

منطقه: محور حميديه-كرخه نور

تاريخ: ۵/۵/۱۳٦۰

وسعت منطقه ي آزاد شده: ٤ كيلومتر مربع

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد