عملیات کربلای 4

عملیات كربلاي 4
منطقه: جبهه ي جنوبي- ابوا لخصيب
رمز: يا محمد(ص)
تاريخ: ۳/۱۰/۱۳٦۵
هدف: تصرف ابوالخصيب و محاصره ي نيرو هاي مستقر در شبه جزيره فاو و تهديد بصره از جنوب

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد