عملیات خیبر

عملیات خيبر

منطقه:جبهه ي جنوبي- هور الهويزه

رمز: يا رسول الله(ص)

تاريخ:۳/۱۲/۱۳٦٢

هدف: عبور از هور و تهديد بصره از شمال

وسعت منطقه آزاد شده :1100 كيلومتر مربع

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد