عملیات کربلای 8

عملیات كربلاي 8

منطقه : جبهه ي جنوبي شلمچه

رمز : يا صاحب الزمان(عج)

تاريخ : ۱۸/۱/۱۳۶۶

هدف : تامين كانال زوجي و توسعه ي منطقه ي تصرف شده در غرب كانال پرورش ماهي 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد