عملیات میمک

عملیات ميمك

منطقه: ميمك

رمز: يا ابا عبد الله الحسين(ع)

تاريخ: ۲۵/۷/۱۳٦٣

هدف: آزاد سازي ارتفاعات مرزي- انهدام دشمن و تحميل خط پدافندي جديد

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد