عملیات ثامن الائمه

عملیات ثامن الائمه 

  منطقه : جبهه ي جنوبي شمال آبادان

رمز : نصرمن الله و فتح قريب

تاريخ : ۵/۷/۱۳۶۰

هدف : شكشتن حصر آبادان- آزاد سازي جاده هاي آبادان اهواز و آبادان- ماهشهر و منطقه ي اشغال شده كارون

وسعت منطقه ي آزاد شده : ۱۳۰كيلومتر مربع

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد