عملیات ام الحسنین

عملیات ام الحسنين

منطقه: حميديه- كرخه نور

تاريخ : ۲٤/۱۲/۱۳٦۰ 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد