عملیات والفجر مقدماتی

عملیات والفجر مقدماتي

منطقه: جبهه ي جنوبي- شمال چزابه

رمز: يا الله يا الله يا الله

تاريخ: ۱۷/۱۱/۱۳٦۱

هدف: پيش روي به سوي العماره و تهديد آن در شرق

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد