نقشه عملیات والفجر 3

عملیات والفجر 3
منطقه: جبهه ي مياني- مهران
رمز: يا الله
تاريخ : 7/5/1362
هدف: تامين شهر و دشت مهران و جاده ي ايلام- دهلران
وسعت منطقه آزاد شده : 45 كيلومتر مريع

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد