عملیات بدر

عملیات بدر

منطقه: جبهه ي جنوبي- هور الهويزه

رمز: يا فاطمته الزهرا(س)

تاريخ:۲۰/۱۲/۱۳۶۳

هدف: قطع جاده ي بصره- العماره و

 تهديد بصره از شمال

وسعت منطقه آزاد شده: 500 كيلومتر

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد