سرکشی از خانواده معظم شهدای ادوات مرحله دوم

سرکشی از خانواده معظم شهدای ادوات شهرستان رفسنجان :

در راستای برگزاری هشتمین گردهمایی رزمندگان ادوات مقرر شد از تمام خانواده معظم شهدای ادوات در شهرستان رفسنجان سرکشی بعمل آید .

از ابتدای تیر ماه تا 17 مرداد ماه سال 1398 از تعداد 15 خانواده شهید ادوات در شهرستانهای رفسنجان و انار سرکشی بعمل آمد .

در این برنامه رزمندگان ادوات با مسئولیت برادر علی رجبی و دبیری برادر علی بیگی و چند تن از رزمندگان ادوات با همراهی نماینده بنیاد شهید روزهای پنجشنبه از ساعت 08 تا 12 اجراء شد.

1 1

1 3

1 5

1 6

1 9

1 10

1 15

1 18

1 19

1 21

  1 26

1 27

1 29

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد