تفنگ تک تیر انداز قناسه دراگونف

تفنگ تک تیر انداز  SVD  یکی از شناخته شده ترین سلاح های تک تیراندازی در جهان است که بر پایه اسلحه کلاشنیکف طراحی شده است. بنابراین ساختار کلی و مکانیزم گلنگدن SVD مشابه AK-47 و برگه ناظم آتش آن دارای دو وضعیت ضامن و نیمه خودکار است.

دراگانوف یا سیمینوف SVD سلاح سازمانی تک تیراندازان ایران نیز می باشد.

ادامه مطلب: تفنگ تک تیر انداز قناسه دراگونف

خمپاره انداز 60 میلیمتری

خمپاره 60 میلیمتری :
ساخت جمهوری اسلامی ایران.سر پر و بدون خان و دارای زاویه آتش 700 الی 1400 میلیم در برد و میدان آتش 360 درجه میباشد
خمپاره 60 میلیمتری :
ساخت جمهوری اسلامی ایران.سر پر و بدون خان و دارای زاویه آتش 700 الی 1400 میلیم در برد و میدان آتش 360 درجه میباشد.خمپاره انداز عموما بوسیله یک گروه چهار نفری کار میکند،اما در صورت ضرورت توسط دو نفر مورد استفاده قرار میگیرد و در مواقعی که از لوله آن با زاویه یاب چریکی استفاده میشود،توسط یکنفر قابل استفاده میباشد.زاویه یاب چریکی ساده و دقیق بوده و در مدت آتش در وضعیت خود ثابت می ماند،ولی زاویه یاب قبضه ای بهتر است از دوپایه آزاد شود.

ادامه مطلب: خمپاره انداز 60 میلیمتری

تیربار دوشکا

جنگ افزاری  است اجتماعی ساخت روسیه ،جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلوک شرق سابق که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و با هوا و در صورت لزوم با آب خنک میشود

ادامه مطلب: تیربار دوشکا

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد