ذکر امروز

تقویم روز

سه شنبه, 24 تیر 1399

یک وصیت از شهید

خاطره ای از عارف علی الهی رزمنده ادوات در دفاع مقدس ـ دعای سال تحویل

با بچه های گردان 106 دو سال پشت سر هم عید نوروز سالهای 1363 و 1364 را در جزیره مجنون گذراندیم. روز عید سال 1363 بود که به کمک بچه ها یک سنگر نو و جدید به ابعاد دو در سه متری که جای بیشتری نسبت به سنگر کوچک قبلی مان داشت ساختیم و یک ورق بزرگ فلزی هم پیدا کردیم به عنوان سقف بر روی آن انداختیم. سپس همگی دسته جمعی رفتیم تا از درون نیزارهای اطراف مقداری سبزه و سایر چیزهایی که میتوانستند نشانه ای از فصل بهار و شروع سال جدید باشد را جمع آوری کنیم و بیاوریم. حدود یک ساعتی گشتیم و هر کسی چیزی پیدا کرد. اما وقتی به سنگر رسیدیم فقط یک گودال بزرگ پر از آب وجود داشت. یک گلوله توپ خورده بود کنار سنگر و همه چیز را به اطراف پرتاب کرده و گودالی هم ایجاد نموده بود که با توجه به حالت جزیره پر از آب شده بود. ما هم با دوستانمان تصمیم گرفتیم به همان سنگر قبلی باز گردیم اما در عوض آغاز سال نو را در اطراف همان گودال آب  حلقه زدیم و همه با هم دعای سال تحویل را خواندیم.

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد