ذکر امروز

تقویم روز

پنج شنبه, 08 خرداد 1399

یک وصیت از شهید

خاطره چهارم از حاج علی ژاله

در عملیات کربلای یک، مصاحبه کننده ای پیش حاج علی آمده بود تا با او مصاحبه کند. ایشان به وی گفته بود من دوست دارم در جایی مصاحبه کنیم که خدا بپسندد و لذا مصاحبه گر را به بالای خاکریز برده و در حال مصاحبه بودند که تیری به پای مصاحبه کننده برخورد کرد و او را به پشت خط منتقل کردند. در واقع حاج علی ژاله اولین کسی بود که وارد خط دشمن میشد و چون حالت دفاعی داشت آخرین کسی هم بود که از خط خارج میگردید. به هنگام عملیات نیروهای گردانها را بیشتر از دو روز در خط نگه نمیداشتند و مرتب نیروهای تازه نفس وارد مینمودند تا خستگی بر آنها فشار نیاورد و تلفات افزایش نیابد. اما حاج علی شب عملیات وارد خط میشد و تا روزی که تشکیلات لشکر از آن خط میرفت همچنان همانجا میماند. به همین دلیل خیلی کم به مرخصی می رفت.

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد