ذکر امروز

تقویم روز

پنج شنبه, 08 خرداد 1399

یک وصیت از شهید

سردار شهید علی ژاله از زبان همرزمش کمال مرادی

اگر حاج علی ژاله در برخی عملیاتها فرمانده ما و دیگر نیروها بود هیچکس فکر نمیکرد که او فرمانده است. در هر کاری قدم اول را خودش بر میداشت و دیگر نیروها خود به خود دنباله رو او بودند. حمامی در واحد درست کرده بود که بین همه مشهور بود و هیچگاه چون مسئول بود احساس کم بودن نمیکرد که چون مسئول است پس ساختن حمام برای نیروهای در جبهه هم زشت است بلکه هر کاری را که میتوانست انجام میداد و با جان و دل آن را به ثمر میرساند. غذایش را بعد ازهمه میخورد و اجازه نمیداد اضافه غذا را به بیرون بریزند، میگفت حیف است بدهید حاج علی ژاله بخورد، این کار او قانونی برای ما در جبهه شده بود. 

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد