ذکر امروز

تقویم روز

پنج شنبه, 08 خرداد 1399

یک وصیت از شهید

مال دنیا

لحظاتی قبل از عملیات والفجر 8 بود داخل یک سنگر بزرگ تعدادی از نیروهای ادوات داشتند خود را برای عملیات آماده می کردند زیر نور چراغهای فانوس که داخل سنگر روشن بودند بر روی پتوهای کف سنگر یک سکه پنج تومانی افتاده بود

 

 یکی از همسنگران گفت این پنج تومان از کیست هیچ کس توجه نکرد و هرکسی مشغول کار خودش بود و خود را برای عملیات مجهز می کرد. دوباره گفت این پنج تومان از کیست باز هم کسی توجه نکرد و چند بار این حرفش را تکرار کرد کسی توجه نمی کرد تا اینکه یکی از همسنگران دیگر گفت برادر تا یک ساعت دیگر معلوم نیست کی زنده بماند اصلا ممکن است همه کشته شوند پول دیگر بدرد چه کسی می خورد. یکی از دوستان دیگر یادش بخیر آقای منصور غیب زاده در جواب گفت اگر انسان عاقل باشد و درست فکرش را بکند این پول و مال دنیا هیچ وقت بدرد نمی خورد چون همیشه و در همه جا و در همه حال ممکن است مرگ سرغ انسان بیاید.

 

والسلام راوی : احمد موسایی پور

 

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد