نشریه یادواره شهدای تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله در سال 1397

برای برگزاری هفتمین یادواره شهدای تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله یک نشریه تدوین و از روز 6 بهمن ماه سال 97 در مدارس شهرستان رفسنجان پس از روایتگری دفاع مقدس بین دانش آموزان توزیع گردید.

در این برنامه تعداد 8 نفر راوی از رزمندگان دفاع مقدس به مدت 5 روز در 45 مدرسه به روایتگری پرداختند.

تعداد 1000 نشریه نیز روز مراسم در بین شرکت کنندگان در یادواره توزیع شد.

این نشریه با همت اداره کل آثار دفاع مقدس کرمان و موسسه عصر اندیشه سیرچان به چاپ رسید.

 

نشریه 97-1

نشریه 97-2

نشریه 97-3

نشریه 97-4

نشریه 97-5

نشریه 97-6

نشریه 97-7

نشریه 97-8

نشریه 97-9

نشریه 97-10

نشریه 97-11

نشریه 97-12

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد