یادواره شهدای تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله

هفتمین یادواره شهدای تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله در 11 بهمن ماه سال جاری همراه با یادواره شهدای شهرستان رفسنجان در حسینیه ثارالله این شهرستان برگزار می گردد.

تعداد شهدای ادوات 380 شهید بزگوار :

شهدای ادوات در شهرستان رفسنجان 32 شهید بزرگوار

ساعت برگزاری مراسم 09 تا 1130 صبح پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1397 

برای سایت1

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد