مشاهده فیلم های ادوات

فیلم های یادواه ادوات لشکر 41 ثارالله و منطقه جنوب شرق که در اسفند ماه سال 95 در جیرفت برگزار گردید در قسمتهای مختلف در سایت ادوات قراردارد

برای مشاهده این فیلمها می توانید به گنجینه سایت گالری فیلم مراجعه نمایید.

علام بر فیلمهای یادواره بخشی از فیلمهای دفاع مقدس نیز در سایت قراردارد 

gerdhamai 28

آدرس گالری فیلم ها: http://shahed41.ir/ganjine/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85.html

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد