فریضه دفاع امت اسلامی از فلسطین با فریاد یکپارچه در روز قدس

فریضه دفاع امت اسلامی از فلسطین با فریاد یکپارچه در روز قدس

همه با هم در روز جمعه 11 تیر ماه 95 در راهپیمایی عظیم روز قدس شرکت می کنیم و فریاد مظلومین را به گوش جهانیان می رسانیم انشاءالله                                                     

 

rahbar

 

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد