کلیپ ادوات

سخنان حاج قاسم سلیمانی در خصوص شهید حاج مهدی زندی نیا

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد