ذکر امروز

تقویم روز

دوشنبه, 01 بهمن 1397

یک وصیت از شهید

عملیات طریق القدس

عملیات طريق القدس

منطقه:جبهه ي جنوبي- بستان

رمز:يا حسين(ع)

تاريخ:۸/۹/۱۳٦۰

هدف:آزاد سازي بستان و رسيدن به مرز در چزابه

وسعت منطقه ي آزاد شده:۶۵۰ كيلومتر مربع

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد