خمپاره انداز 120 میلیمتری

ساخت جمهوری اسلامی ایران،بدون خان،سرپر،باتیر منحنی و دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی میباشد.در کشورهای دیگری از جمله فنلاند نیز تولید میشود.
اگر برگه ناظم آتش روی حرف F باشد و حرف S دیده شود اسلحه به ضامن است و اگر برگه ناظم آتش روی حرف S باشد و حرف F کاملا مشخص باشد ، اسلحه آماده شلیک است.

120
این سلاح دارای دو قنداق سبک و سنگین است که از نظر شکل ظاهری با هم فرقی نداشته ،ولی از نظر وزن با هم متفاوتند.با قنداق سبک نمیتوان با خرجهای بالا مانند خرج 6 و 8 و 9 تیراندازی نمود،ولی با قنداق سنگین میتوان با خرجهای بالا تیراندازی کرد.
توجه – هنگامیکه با خرج 9 و با گلوله های موشکی تیراندازی میکنید باید روی قنداق را با کیسه های شنی سنگین نمود.
مختصات خمپاره انداز 120 میلیمتری حدید HM16
کالیبر : 2/120 میلیمتر
وزن لوله و کاسه سوزن : 44 کیلوگرم
وزن قنداق سبک : 37 کیلوگرم
وزن قنداق سنگین : 5/68 کیلوگرم
وزن کل خمپاره انداز با قنداق سبک : 500/108 کیلوگرم
وزن کل خمپاره انداز با قنداق سنگین : 140 کیلوگرم
وزن دو پایه :5/17 کیلوگرم
طول لوله : 173 سانتیمتر
حداکثر برد تحت زاویه 45 درجه (800میلیم) با خرج 8 :   6100 متر
حداقل برد تحت زاویه 1422 میلیم با خرج 8 :   3000 متر
حداکثر برد با خرج موشکی تحت زاویه 45 درجه (800 میلیم) : 9800 متر
حداقل برد با خرج موشکی : 250 متر
خط سیر گلوله بر حسب زوایای متفاوت و خرجهای مختلف : 300 الی 3200 متر
یکدور گردونه برد : 5/4 میلیم
یک دور گردونه سمت : 5/6 میلیم
انواع مهمات خمپاره انداز 120 میلیمتری حدید HM16
1 – گلوله سوختار شدید : برای گرفتن تلفات از دشمن بر علیه نفرات انان بکار میرود،بر روی ماسوره آن شکافی تعبیه شده است که در حالت ,ادی ماسوره آن فورا عمل میکند و چنانچه پیچ را 90 درجه بچرخانیم ماسوره آن تأخیری شده و بصورت تأخیری عمل میکند.زمانیکه دشمن در سنگرهای دو سقف باشد یا زیر سقفی باشد ماسوره را تأخیری کرده تا گلوله از سقف نفوذ کرده و منفجر گردد. مختصات این گلوله به شرح زیر است :
وزن : 7/12 کیلوگرم
رنگ : سبز پر رنگ (خاکستری)
خرج اصلی : 3/3 کیلوگرم (TNT)
منطقه کشنده : 40 × 25 متر
شعاع منطقه خطر : 400 متر
2 – گلوله دودانگیز فسفر سفید : برای ایجاد پرده دود و علامت گذاشتن بکار میرود.مختصات این گلوله بشرح زیر است :
رنگ : سبز روشن
خرج اصلی : خرج انفجاری فسفر سفید تقریبا 2 کیلوگرم
سایر مشخصات آن عینا با گلوله سوختار شدید یکی است.
3 – گلوله خرج موشکی : برای گرفتن تلفات بکار میرود و مختصات آن بشرح زیر است:
وزن : 80/15 کیلوگرم
رنگ : سبز روشن
خرج اصلی : تقریبا 3/2 کیلوگرم TNT
منطقه کشنده : 40 × 25 متر
شعاع منطقه خطر : 400 متر
حداکثر برد گلوله موشکی : 9800 متر
نحوه عملکرد گلوله موشکی :
بعد از داخل شدن خمپاره ،چاشنی مانند گلوله معمولی ضربه می خورد و گلوله در اثر فشار گاز خرج پرتاب ، از دهانه لوله به خارج پرتاب میشود.وبعد از آنکه گلوله تقریبا 400 متر از دهانه لوله دور شد خرج موشکی PRC از مقر خود خارج شده و از خمپاره انداز جدا میشود.حداقل برد گلوله با خرج موشکی 500 متر و حداکثر آن 9800 متر میباشد.
4 – گلوله منور : این گلوله برای روشن کردن منطقه نبرد بکار برده میشود و مختصات آن عبارتند از :
وزن : 2/13 کیلوگرم
رنگ : زرد
خرج اصلی : 000/500 شمع قدرت روشنایی
شعاع روشنایی : 750 متر
زمان برای تنظیم روشن شدن گلوله : 5 الی 56 ثانیه

120 mmehemat120-1mehemat120

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد