موشک انداز اس پی جی 9

توپ 73 ميليمتري اس پي جي 9 جنگ افزاريست ساخت شوروي سابق و برخي کشورهاي بلوک شرق از جمله بلغارستان و روماني و پس از آنها جمهوري اسلامي ايران .اين جنگ افزار بدون خان و ته پر و بدون عقب نشيني است (دليل بدون عقب نشيني بودن اين سلاح اينست که هنگام سوختن باروت ، مقداري از گاز ناشي از سوختن ، صرف جلو راندن مرمي ميشود و مقداري نيز از سوراخهاي کولاس واقع در عقب سلاح به بيرون هدايت ميشود که اين دو نيرو همديگر را خنثي کرده و باعث ميشوند تا سلاح ثابت بماند )


از ويژگيهاي اين جنگ افزار ، توانائي اجراي آتش بصورت تير منحني (با استفاده از زاويه ياب) وهمچنين تير مستقيم (توسط دوربين و دستگاه نشانه روي مکانيکي)ميباشد. کولاس اين سلاح چرخشي بوده و بوسيله دست ، باز و بسته ميشود،و توسط نفرات قابل حمل است.
سازمان توپ 73 ميليمتري اس پي جي 9 (SPG 9 )
اين جنگ افزار با اينکه جزء سلاحهاي ضد زره بوده، در گردانهاي ضد زره و همچنين نيروهاي ويژه چترباز و هوابرد نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بکار گرفته ميشود.که در هر دسته تعداد 3 قبضه از اين جنگ افزار مورد استفاده قرار ميگيرد و تعداد خدمه آن نيز چهار نفر است که عبارتند از :
1 - فرمانده توپ : وظيفه وي فرماندهي قبضه و نظارت بر امر تدارکات مهمات و انتخاب موضع و هدف است.
2 - تيرانداز : وظيفه او هدفگيري ، تصحيح تير و تيراندازي است.
3 - گلوله گذار : گلوله ها را آماده کرده و گلوله گذاري ميکند و در موقع تيراندازي پشت قبضه را تأمين مي نمايد تا خطري متوجه کسي نباشد.
4 - مهمات بيار : وظيفه وي آوردن مهمات از سنگر مهمات به سنگر قبضه است.
مأموريت توپ 73 ميليمتري اس پي جي 9 (SPG 9 )
1 - مقابله و اجراي آتش بر عليه ادوات زرهي دشمن (تانک ، نفربر و...)
2 - اجراي آتش بر عليه نفرات پياده دشمن با استفاده از گلوله هاي ضد نفر
3 - اجراي آتش و انهدام سنگرهاي بتوني توسط گلوله هاي ضد تانک
مختصات توپ 73 ميليمتري اس پي جي 9 (SPG 9 )
کاليبر : 73 ميليمتر
حداکثر برد : 1300 متر
برد مؤثر مستقيم : 800 متر
سرعت اوليه موشک : 435 متر در ثانيه
سرعت ثانويه موشک : 700 متر در ثانيه
ميزان نفوذ در زره فولادي : 30 سانتيمتر
نواخت تير : 3 گلوله در دقيقه
ميدان تير در سمت : 15 درجه براست و 10 درجه به چپ
حرکت در برد : - 3 درجه تا + 7 درجه
حداکثر اوج گلوله (ارتفاع) در برد 800 متر : 2 متر
وزن توپ با چهار پايه : 62 کيلوگرم
وزن توپ بدون چهار پايه : 5/47 کيلوگرم
وزن چهارپايه : 5/14 کيلوگرم
وزن دوربين : 930 گرم (باجعبه 15/3 کيلوگرم)
وزن گلوله با خرج : 400/4 کيلوگرم
وزن گلوله بدون خرج : 600/2 کيلوگرم
وزن خرج : 800/1 کيلوگرم
وزن کوله پشتي با سه عدد موشک : 40/16 کيلوگرم
طول توپ : 291 سانتيمتر
طول موشک با خرج : 5/111 سانتيمتر
طول موشک بدون خرج : 5/77 سانتيمتر
حداکثر عرض توپ ميان دو پايه عقب : 99 سانتيمتر
حداکثر ارتفاع توپ در حالت حاضر به جنگ : 80 سانتيمتر
ارتفاع خط آتش توپ از سطح زمين : 39 تا 70 سانتيمتر
منطقه خطر آتش عقبه : 30 متر

spg-9

m spg

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد