تفنگ 106 میلیمتری

مشخصات تفنگ 106 میلیمتری

این جنگ افزار ساخت سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران است.تفنگ 106 میلیمتری جنگ افزاریست سنگین ، ضد زره ،اجتماعی ، ته پر ( گلوله از انتها وارد خزانه لوله می شود) و بدون عقب نشینی که با مهمات نوع آماده تغذیه شده و لوله آن با هوا خنک میشود. دستگاه چکاننده آن ضربتی و همچنین دارای ماشه کمکی به صورت ترقه کش می باشد. تفنگ 106 میلیمتری توانایی شلیک تیر به صورت مستقیم ومنحنی (با استفاده از زاویه یاب) را دارد. این سلاح توسط سه پایه استانداردM79 روی زمین و خودروهای سبک ( جیپ) مستقر می گردد.

106 gh1

مأموریت تفنگ 106میلیمتری
1- ماموریت اصلی تفنگ 106 میلیمتری بر علیه ادوات زرهی (تانک ، نفربرها و خودروهای) دشمن است.
2- ماموریت فرعی آن بر علیه تجمع نفرات و سنگرهای بتونی، مخازن و تاسیسات دشمن می باشد.

ماموریت تاکتیکی در آفند: پشتبانی عمومی یگان ها
ماموریت تاکتیکی در پدافند: تامین پدافند ضد زره وشرکت درآخرین آتش های حفاظتی

مختصات فنی تفنگ106میلیمتری
کالیبر : 106 میلیمتر

تعداد خان : 36

گردش خان : از چپ به راست

گام :  3/1 دور

طول گام  : 208 سانتی متر

وزن سلاح با متعلقات : 114 کیلو گرم

وزن سه پایه  :  8/81کیلوگرم

وزن دستگاه نشانه روی و وسایل روشنایی :  4/1 کیلوگرم

وزن گلوله کامل با قوطی مقوایی :  3/17 کیلوگرم

وزن مرمی : 8/7 کیلوگرم

وزن کل سلاح : 209 کیلوگرم

طول سلاح : 343 سانتی متر

طول لوله :  273 سانتی متر

ارتفاع سه پایه :  112 سانتی متر

عرض سه پایه : ( با پایه های باز) 152 سانتی متر

عرض سه پایه : ( با پایه های بسته )  80 سانتی متر

یک دور حرکت گردونه در برد کلی : 16 میلیم

یک دور حرکت گردونه در برد جزئی : 8/3 میلیم

یک دور حرکت گردونه در سمت جزئی : 16 میلیم

حرکت در برد : 17- تا 65+ درجه

حرکت در برد :  ( کولاس بر روی یک پایه )17-تا 27+ درجه

حرکت در سمت روی زمین برای تیراندازی : 360 درجه

حرکت در سمت بر روی خودرو برای تیر اندازی : 180 درجه

سرعت اولیه گلوله : 503 متر در ثانیه

نواخت تیر عادی مجاز : 36 گلوله در ساعت

نواخت تیر متوالی مجاز : 11 گلوله پی درپی

بر مفید با استفاده از تقسیم بندی شبکه دوربین : 2400 متر

برد نهایی : 7700 متر

بهترین برد : 1100 متر

قدرت نفوذ در زره با تیر مستقیم : 40 الی 50 سانتی متر

عمر تخمینی سلاح : 2500 گلوله

منطقه خطر آتش عقبه : 40 متر

تفنگ کمکی 7/12 میلیمتری
تفنک کمکی 7/12 میلیمتری جنگ افزاری است نیمه خودکار ، که با وسیله فشار غیر مسقتیم گاز باروت مسلح ولوله آن با هوا خنک می گردد، با خشاب های 10 و 20 فشنگی تغذیه می شود، دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی می باشد که این برگه در سمت چپ سلاح قرار گرفته و موقعی که برگه ناظم به طرف عقب می باشد به صورت ضامن و موقعی که برگه ناظم بیه طرف جلو می باشد به صورت تک تیر عمل می کند در ضمن دارای یک ماشه کمکی می باشد و دستگاه چکاننده آن از نوع ضربتی است ، این سلاح به وسیله دوطوفه ( جلو و عقب ) بر روی تفنگ 106 میلیمتری سوار می شود

تفنگ 106 میلیمتری که توسط ادوات لشکر 41 ثارالله پایه بالا برنده برای آن ساخته شده است

106

 


مختصات فنی تفنگ کمکی 7/12میلیمتری
کالبیر : 7/12 میلیمتر

تعداد خان :  8 عدد

گردش خان : چپ به راست ،

وزن کل سلاح: 300/11 کیلوگرم

طول سلاح : 112 سانتیمتر

طول لوله :  3/81 سانتی متر

برد عنصر رسام : 1600 متر

برد نهایی : 3100 متر

سرعت اولیه گلوله : 525 متر در ثانیه

تغییر دربرد به وسیله طوق اتصال جلو : 11 میلیم

تغییر در سمت به وسیله طوق اتصال جلو:11 میلیم در سمت

مقدورات تفنگ 106 میلیمتری

1 – سرعت در درگیری با اهداف

2 – قابلیت بکارگیری بر علیه اهداف متحرک

3 – دقت در تیراندازی

4 – قابلیت انعطاف

5 – قدرت انهدام هدف

محدودیتهای تفنگ 106 میلیمتری

1 – امکان کشف موضع پس از اجرای تیراندازی

2 – محدودیت تدارکاتی در عملیات مداوم

3 – اشکال حمل جنگ افزار و مهمات بوسیله نفر

انواع مهمات تفنگ 106 میلیمتری

1 – گلوله محترقه شدید ضد تانک HEAT

2 – گلوله منفجره شدید رسام  HEP - T

3 – گلوله منفجره شدید ضد نفر رسام  HE – AP

 

106 m106 m1

 

نکات مهم و ضروری جهت نگهداری و حمل و نقل

1 – چون حرارت و رطوبت شدید روی مهمات اثر میگذارد ، بایستی گلوله طوری روی هم چیده شود که به اندازه 15 سانتیمتر از زمین بالاتر باشد.

2 – مهمات تفنگ بخصوص ماسوره آنها بعلت حساسیت در مجاورت حرارت زیاد و در زیر نور مستقیم خورشید قرار نگیرد.

3 – گلوله ها دور از دستگاههای مخابراتی و دستگاههای فشار قوی نگهداری شود.

4 – مهمات در چند کوپه نگهداری شود.

5 – در اطراف محل انبار مهمات در سنگرهای ذخیره ،جهت عبور آب باران ،آبرو کنده شود.

6 – مهمات طوری روی هم چیده شود که هوا از میان آن قابل عبور باشد.

7 – سرپوش روی مهمات 15 سانتیمتر از آخرین ردیف مهمات فاصله داشته باشد.

8 – الکتریسیته نباید نزدیک مهمات شود.

9 – اگر مهمات در انبار نگهداری میشود درجه حرارت معین و یکنواخت باشد.

10 – اطراف مهمات آتش روشن نشود.

11 – اطراف مهمات سیگار روشن نشود.

12 – قبل از قرار دادن گلوله در داخل لوله ، کمربند و سیلندر مورد بازدید قرار گیرد.

13 – قبل از قرار دادن گلوله در داخل لوله از تمیز بودن سطح خارجی گلوله اطمینان حاصل شود.

14 – از باز کردن بی مورد نوارهای قوطی گلوله خودداری شود.

15 – بیشتر از 6 گلوله با خودرو حمل نشود.

16 – گلوله قبل از خرجگذاری خشک و تمیز باشد،در غیر اینصورت سلاح گیر میکند.

17 – گلوله و چاشنی قبل از شلیک از نظر ظاهری بازدید شود.

18 – گلوله باید به راحتی در لوله قرار گیرد.

19 – گلوله عمل نکرده را به هیچ هنوان دستکاری نکنید بلکه باید با رعایت قوانین آنرا منهدم کرد.

 

20 – اگر پس از شلیک گلوله عمل نکرد ،محل را علامت گذاری کنید .(در هنگام آموزش و رزمایش)

 

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد