تیربار دوشکا

جنگ افزاری  است اجتماعی ساخت روسیه ،جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلوک شرق سابق که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و با هوا و در صورت لزوم با آب خنک میشود

doshka3
دوشکا 7/12
شروع جنگ جهانی اول فرصتی بود جهت آزمایش جنگ افزارهای جدید و نمایش قدرت آتش و تأثیر آنها بر روی هدفهای هوایی و افراد دشمن ، در سال 1938 قبل از جنگ جهانی دوم جهت رفع نیاز ارتش روسیه یک تیربار سنگین ضدهوایی بنام تیربار دوشکا 38 (DSHK38) طراحی و ساخته شد که با فشنگهای 107×7/12 میلیمتری بصورت نواری تغذیه می شد و قسمت خوراک دهنده آن شکل توپی رولور عمل کرده و لوله آن قابل تعویض نبود . دارای یک سه پایه با چرخ حمل و قابل تغییر جهت تیراندازی علیه هدفهای زمینی بود .
در سال 1946 جنگ افزار تیربار دوشکا مدل 1938 بازسازی شد و تغییراتی در قسمت خوراک دهنده آن انجام گرفت (از حالت توپی شکل خارج شد ) که در نتیجه تیربار سنگین ضدهوایی دوشکا مدل 1946 طراحی و ساخته شد و برای هدفگیری هوایی به یک دستگاه نشانه روی هوایی بنام غربالک مجهز گردید و سه پایه تغییر یافته و لوله آن قابل تعویض میباشد ، با تغییراتی بر روی دستگاه خوراک دهنده این جنگ افزار از دو طرف تغذیه می شود (نوارگذاری می شود) و در حال حاضر در کشور روسیه از رده خارج شده و جای خود را به تیربار سنگین ضدهوایی KPV 14/5 داده است و هم اکنون در اکثر کشورهای بلوک شرق مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات
جنگ افزاری  است اجتماعی ساخت روسیه ،جمهوری اسلامی ایران و کشورهای بلوک شرق سابق که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و با هوا و در صورت لزوم با آب خنک میشود و لوله این سلاح قابل تعویض میباشد . با جعبه نوارهای استاندارد 70 فشنگی از سمت چپ و با تغییراتی بر روی در جعبه و صفحه خوراک دهنده از سمت راست سلاح تغذیه میشود . دستگاه چکاننده در این سلاح از نوع پایه آتشی یا انعکاسی میباشد . دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی (S) ضامن ، (F) آتش میباشد که اگر سلاح در حالت ضامن باشد مسلح نمی شود دستگاه نشانه روی این سلاح در دو نوع میباشد :
1 – دستگاه نشانه روی زمینی  که از دو قسمت تشکیل شده است :
الف ) ستون درجه که از اعداد 0 الی 33 مدرج شده است و هر عدد ضریب 100 متر میباشد.
ب ) مگسک که در سمت 5 میلیم به چپ و 5 میلیم به راست قابل تنظیم میباشد.
2 – دستگاه نشانه روی هوایی (غربالک ) : که در حال حاضر بخاطر سرعت زیاد هواپیماها این دستگاه نشانه روی  دیگر ، مورد استفاده ندارد و از رده خارج شده است .
این سلاح دارای شیر گاز (رگلاتور ) میباشد که میتوان بوسیله آن نواخت تیر را با توجه به وضعیت سلاح و منطقه تنظیم کرد.
قبضه دوشکا که برای حمل آن چرخ حمل ساخته شده است :
 
doshka4 
متعلقات
1 - دستگاه نشانه روی هوایی (غربالک )
2 – دوشی
3 – جعبه نوار 70 فشنگی
4 – لوله یدک
5 – کیسه برزنتی محتوی ابزار و وسایل تنظیف (چکش ، انواع آچارها ، پوکه کش ، روغندان ، سنبه )
6 – نوار پر کن
مأموریت
این جنگ افزار دارای دو مأموریت میباشد :
الف ) مأموریت اصلی : تیراندازی علیه هدفهای هوایی با سقف پرواز کم
ب ) مأموریت فرعی : تیراندازی علیه سنگرهای فعال دشمن و تجمع نفرات دشمن
سازمان
این تیربار بصورت متمرکز در یگانهای ادوات مورد استفاده قرار میگیرد
قبضه دوشکا که پایه خودرویی برای آن ساخنه شده است .
 doshka-2

تشریح قطعات
بطور کلی تیربار دوشکا از سه قطعه کلی تشکیل شده است که اگر یکی از این قطعات نباشد و یا اشکالی داشته باشد نمی توان از تیربار استفاده کرد و یا اینکه استفاده از آن همراه با اشکالات فراوانی است .قطعات کلی تیربار دوشکا عبارتند از :
الف ) قبضه تیربار         ب ) گهواره و قفل گهواره         پ ) سه پایه
انواع فشنگ ، علامت مشخصه ،کاربرد
جنگی معمولی : فاقد هر گونه رنگ بر روی مرمی،علیه نفرات
رسام : نوک مرمی برنگ بنفش ، جهت تصحیح تیر و علامت دادن
ثاقب : نوک مرمی برنگ سیاه ، علیه خودروها و ادوات زرهی
آتشزا : نوک مرمی برنگ قرمز ، علیه انبارهای پوشاک و سوخت
ثاقب آتشزا : نوک مرمی برنگ سیاه و قرمز ، ترکیبی از مأموریت فشنگ آتشزا و ثاقب
ثاقب آتشزا رسام : نوک مرمی برنگ سیاه و قرمز و بنفش ، ترکیبی از مأموریت سه نوع فشنگ مذکور
آموزشی : فاقد باروت و چاشنی و دارای سوراخی بر روی پوکه،جهت آموزش فشنگ و نوار گذاری
مختصات فنی
کالیبر : 108×7/12 میلیمتر
تعداد خان و گردش : 8 عدد راستگرد
سرعت اولیه گلوله : 850 متر بر ثانیه
نواخت تیر علمی : 600 تیر در دقیقه
وزن سلاح کامل با سه پایه وجعبه نوار پر : 350/95 کیلوگرم
وزن سه پایه : 975/30 کیلوگرم
وزن گهواره : 450/16 کیلوگرم
وزن قبضه : 325/32 کیلوگرم
وزن جعبه فشنگ با نوار خالی : 700/4 کیلوگرم
وزن جعبه فشنگ با نوار پر : 14 کیلوگرم
ظرفیت جعبه فشنگ : 70 تیر
طول سلاح با دوشی  : 5/194 سانتیمتر
طول سلاح : 159 سانتیمتر
ارتفاع تیربار بر روی سه پایه : 147 سانتیمتر
ارتفاع تیربار در حالت شلیک زمینی : 45 سانتیمتر
حرکت سمتی سلاح : 360 درجه
حد به طرف بالا نسبت به افق : 78 درجه
حد به طرف پائین نسبت به افق : 26 درجه
برد نهائی : 7000 متر
برد موءثر علیه اهداف زمینی : 3300 متر
برد موءثر علیه اهداف هوائی : 1600 متر
برد موءثر علیه سنگر تیربار : 1500 متر
برد موءثر علیه اهداف زرهی سبک : 800 متر
سیستم مسلح شدن : فشار غیر مستقیم گاز باروت
وزن لوله : 200/11 کیلوگرم

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد