بخشی از ابداعات و اختراعات

بخشی از ابداعات ادوات در دفاع مقدس
شكل گيري و سازماندهي  واحد تحقيقات مهندسي در ادوات توسط شهيد زندي  
طرح هاي  منتخب در تحقيقات ادوات در دوران دفاع مقدس
شامل:
: 1- تجهيز نفر بر آبي خاكي به خمپاره انداز 120 ميلي متري با تنظيم زاويه آتش مكانيزه


: 2 - سكوي شليك متحرك تفنگ 106 ميلي متري

106
: 3 - سنگر هاي سبك  با قابليت حمل و برپائي آسان
:  4 - نوار پر كن مكانيزه  پلامينا
: 5 - دكل ديده باني تاشو روي آب
: 6 - دكل  بلند ديده باني با پايه مختلط آبي و كف هور
:  7 - سيستم آتش باري دوجين خمپاره 60 ميلي متري  ضد كمين
: 8 - سيستم كاليبراسيون سيار  تفنگ هاي 106، 82 و 73 ميلي متري
: 9 - طرح توليد انبوه گلوبند دوشكا ( چرخ دار نمودن دوشکا )
: 10 - سيستم آتش الكترونيكي ميني كاتيو شا
: 11 - سيستم مخابرات   امن  اختصاصي  يگان هاي آتش منحني و مركز تطبيق آتش
:   12 - دوربين  كنترل از راه دور مداربسته ديدباني
13 زیر سازی خمپاره با لاستیک
14 - زیر سازی خمپاره با قالب بتونی
15 - زیر سازی خمپاره با پل شناور
16 - نصب خمپاره روی اساکره
17 - زیر سازی خمپاره با بتون ریزی
18 – چهار پایه خودرویی راکت انداز 107 م م
19 – چهار پایه زمینی راکت انداز 107 م م
20 – جیپ زرهی فرماندهی
21 – دکل دیده بانی بالا رونده

dekal
22 – آرپی جی 7 پریسکوپی

arpj
23 -  دوربین پریسکوپی  با آینه و لوله

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد