موشک انداز آر پی جی 7

موشک انداز آر پی جی 7 سلاحی است که در اختیار رزمندگان گردانهای پیاده قرار دارد که آتش نزدیک کمتر از 500 متر را برای رزمندگان اجراء می نماید .
سلاحی است که بر ضد نفرات ، سنگرها و تانکهای دشمن اجرای آتش می نماید .
همانطور که در عملیاتها دیده و مشاهده نموده اید رزمنده ای که یک موشک را می خواهد شلیک کند باید بالای خاکریز رفته و با نشانه روی به سمت هدف شلیک را انجام دهد ، نشانه روی و شلیک هر چند با سرعت عمل باشد باز زمانی را باعث می شود که رزمنده از کمر به بالا در دید دشمن باشد و از طرف مقابل مخصوصا تک تیر اندازان دشمن مورد هدف قرار می گیرد .

arpj
برای این سلاح نیز باید برنامه ریزی شود که ضمن حفظ رزمندگان بیشترین استفاده از این سلاح برده شود .
سلاح آر پی جی 7 به دو روش نشانه می کند یکی بطور مکانیکی که تیر انداز با استفاده از روزنه دید و مگسک نشانه روی می کند و روش دیگر که دقت بالایی هم دارد استفاده از دروبین است که روی سلاح نصب می گردد .
با توجه به اینکه این سلاح قابلیت استفاده از دوربین را دارد پس می توان با تعییراتی در پایه دوربین مشکل نشانه روی از بالای خاکریز را بر طرف کرد .
نمونه دوربین بررسی شد و با کمی تغییر در پایه و عدسیها حالت پریسکوپی برای دوربین در نظر گرفته شد .
با ساخت پریسکوپ به طول 50 سانتیمتر و نصب روی دوربین این امکان بوجود آمد که تیر انداز بجای اینکه از لب خاکریز بالابرود ، قبضه آرپی جی را روی خاکریز قرار می داد و خود پشت خاکریز دراز می کشید و از داخل پریسکوپ منطقه دشمن را دید می زد و با نشانه روی دقیق و با اطمینان بدون هیچ اضطرابی شلیک را انجام می داد .

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد