استان هرمزگان

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستانهای استان هرمزگان

نام و نام خانوادگی نام پدر شهرستان محل سکونت محل خدمت تیپ ادوات
اصغر آران                  بندرعباس 107
پرویز دهقانی درویش بندر عباس  
داد عباس ترکی زاده علی بندر عباس ضدزره
غلامرضا خیره کش رمضان بندر عباس  
فرج الله زارع هراتی غلامرضا بندر عباس  
محمد قاسمی غلام بندر عباس ضدزره
موسی جاویدان عباس رودان ادوات سبک
محمود بهرامی عباس بندر عباس  
اوسیایی   بندر عباس  
کشکسیری   بندر عباس  
محمد بهرامی بشیر بندر عباس  
احمد پایاب محمد  بندر عباس  
عباس عالم زاده علی میناب  
کرامت دیبا مراد بندر عباس  
محمد رضا رفیعی بندری علی بندر عباس  
قیدی رنجبری جنگی بندر عباس  
عبدالله رئوفی عباس بندر عباس  
عبداصمد رئوفی عباس بندر عباس  
محمود بهرامی حیدر بندر عباس  
امیر صادقی وهب بندر عباس  
جهانگیر راستی محمد بندر عباس  
محمود جاشی عیسی بندر عباس  
احمد آزادی محمد بندر عباس  
فضال سانیان خزیر بندر عباس  
اسدالله روش زاده علی بندر عباس  
محمد ذاکری علی بندر عباس  
حسن بازآمد درویش بندر عباس  
بهروز اسدی عبدالله بندر عباس  
عیسی حسن زاده حسن بندر عباس  
جواد صالحی عباس بندر عباس  
محمد سلامتی عبدالله بندر عباس  
علی دهقانی محمد بندر عباس  
احمد ملایی محمد بندر عباس  
غلام زارعی کریم بندر عباس  
علی رضا درویش نژاد یوسف بندر عباس  
منصور شریفی غلام بندر عباس  
برزو نجفی عباس بندر عباس  
عیسی برزگر زاده اسحاق بندر عباس  
حسن سقایی محمد بندر عباس  
محمد صباشیحی غلام بندر عباس  
محمد حیدر زاده حسن بندر عباس  
صفر فلاح عیسی بندر عباس  
محمد نظر دوست حیدر بندر عباس  
ابراهیم ذاکری حسین بندر عباس  
منصور ضیایی محمد صالح بندر عباس  
جعفر مستی پور قاسم بندر عباس  
محمد صالحی علی بندر عباس  
حسین نجفی علی بندر عباس  
علی صابری احمد بندر عباس  
قدرت الله واحدی محمد بندر عباس  
حسین وطن خواه مراد بندر عباس  
جعفر نجفی محمد بندر عباس  
محمد رحیمی درویش بندر عباس  
ابراهیم نجفی علی بندر عباس  
محمد جلالی دادخدا بندر عباس  
مهرداد ذاکری صفر بندر عباس  
خداداد عباسی حسین بندر عباس  
جهانگیر نوروزی احمد بندر عباس  
خلیل صالحی غلام بندر عباس  
محمد عباسی علی بندر عباس  
احمد صالحی محمد بندر عباس  
عباس عباسی موسی بندر عباس  
غلام نجفی حسین بندر عباس  
حسن شجاعی احمد بندر عباس  
علیرضا درویش نژاد یونس بندر عباس  
فضال سانیان خزید بندر عباس  
اسماعیل نجفی مقدم ابراهیم بندر عباس  
صادق جوانمرد جعفر بندر عباس  
خان بخش تای غلام بندر عباس  
عزت الله جامخور غلامرضا رودان  
عبدالحسین سعادتی قاسمی خیر بندر عباس  
حسن مهرابی محمد بندر عباس  
علیرضا احمدی محرم بندر عباس  
لقمان سلمانی موسی بندر عباس  
رمضان میرزایی محمد بندر عباس  
ابواقاسم شهسواری عبدالرحمان بندر عباس  
حمید قاسمی علی بندر عباس  
علیپور خداداد خداداد بندر عباس  
موسی اوژند احمد بندر عباس  
اکبر منظری توکلی محمد بندر عباس  
حاتم ناظری علی بندر عباس  
محمد رضا گنج آبادی درویش بندر عباس  
محسن ساغر چیان حسین بندر عباس  
عیسی سالاری  حسین بندر عباس  
احمد نوروزی علی رودان  
موسی الله یاری شهزاد بندر عباس  
عبدالحمید الله یاری غلام بندر عباس  
حسن شریفی علی بندر عباس  
خلیل رحیم زاده عباس بندر عباس  
مسلم داد خدایی محمد بندر عباس  
سلمان دهقانی محمد بندر عباس  
ابراهیم سهرابی اسدالله بندر عباس  
شهرام بادیانه حسین بندر عباس  
مسعود زارع حسین بندر عباس  
خلیل مهندسی مهدی بندر عباس  
حسین دهقانی محمد بندر عباس  
حسین نجفی ابراهیم رودان  
محمد عابدینی علی رودان  
عباس زادکود حسین رودان  
حسین رشک غلامعباس لنگه  
محمد روشخوار ماشاءالله لنگه  
عبدالله راشک علی رودان  
عبدالصاحب ارجمند غلامعلی رودان  
محمد جاویدان عبدالله رودان  
جلیل یوسف زاده ابراهیم لنگه  
حسین عباس زاده حاجی میناب  
عبدالمهدی نسبی حیدر میناب  
قدرت    محمد رودان  
عبدالکریم کاظمی محمد بندر عباس  
علی پور اسد عبدالله رودان  
احمد ذکرگو علی رودان  
حسن نجفی حسین رودان  
سید علی اکبر زارعی سید ذبیح الله بندر عباس  
امین  علی بندر عباس  
حسین صالحی غلام رودان  
کیدیه اراه جمعه رودان  
غلام آبهار جعفر قلی رودان  
محمد زمانی حیدر رودان  
اسحاق بی کابی محمد رودان  
ابراهیم محمدی محمد علی بندر عباس  
جمشید احمدی رحیم بندر عباس  
عیسی رنجبری عباس میناب  
حاجی کناری پور شنبه رودان  
اردشیر صالحی موسی رودان  
علی علیپور نیاک حسین رودان  
صفر اهر سلیمانی نوروز رودان  
عبید علیپور احمد رودان  
حسن رنجبری علی رودان  
ابراهیم دهقانی غلام رودان  
حسن دهقانی علی میناب  
عبدالسلام راشکی قنبر میناب  
شهریار دهقان حسین میناب  
علی محمودی عباس میناب  
موسی جهاجاد عزیز رودان  
رحیم احمدی حسن بندر عباس  
احمد علی دهقان سیف الله بندر عباس  
محمود رضایی شعبان بندر عباس  
یوسف دی زاده حسین رودان  
محمود جهانگیری غلام بندر عباس  
علی سلیمی یوسف علی بندر عباس  
عقیل مکولا شمس علی بندر عباس  
محمود هنر عزیزالله حاجی آباد  
عبدالله بهروز نو غلام رودان  
محمود سالاری حسین بندر عباس  
ابراهیم نظری پور عباس رودان  
عبدالسلام رشیدی قنبر میناب  
علی خارا احمد بندر عباس  
چراغ نارویی حسین بندر عباس  
حسن رونده حسین میناب  
غلامرضا چراغ زاده موسی میناب  
شهریار مونس نیا محمد میناب  
محمد نجفی حسین میناب  
یونس عاجب احمد رودان  
بحبی اقدس علی میناب  
عباس ذاکری محمد میناب  
مصطفی امیری دادشاه میناب  
حسین فلاح یوسف  رودان  
امرالله ذاکری غلام رودان  
جهانگیر عباسپور علی میناب  
حبش کارگر محمد میناب  
محمد چراغ پور یوسف میناب  
محمد ذاکری علی میناب  
عباس سلمانی محمد میناب  
ابراهیم پور شاکری حسن میناب  
حسین سهرابی داد خدا رودان  
محمد حسین میر عباس رودان  
محمد حیدری مراد میناب  
مجید اسفندیاری الهی میناب  
عباس زجودار مراد رودان  
علی نظری پیر داد رودان  
حسن نجفی احمد رودان  
عبدالله زندانی محمد بندر عباس  
حسین صادفی احمد میناب  
ابراهیم زاهدی قنبر میناب  
محمد جاویدان دادخدا رودان  
شیر علی صالحی علی رودان  
حمید دهقان لکلگوش رودان  
عبدالحمید مظفری مظفر بندر عباس  
علی خبر کش رمضان بندر عباس  
موسی زمانی رضا رودان  
علی جهانداری عبدالله بندر عباس  
موسی حیدری اسدالله بندر عباس  
عبدالله رحیمی علی بندر عباس  
اسماعیل احمدی خان محمد بندر عباس  
پرویز ذاکری عبدالله رودان  
عبدالوحید رحیمی غلام بندر عباس  
غلام آهاد جعفر بندر عباس  
موسی امین زاده عبدالخالق بندر عباس  
موسی زمانی رضا بندر عباس  
حسین زمانی حسن بندر عباس  
هاشم کهور زاده ابراهیم بندر عباس  
ابراهیم خاکساری علی بندر عباس  
حسین ناصری غلام بندر عباس  
محمد خاکساری داد خدا بندر عباس  
عبدالله رنجبر غلام بندر عباس  
ملا قریشی علی بندر عباس  
عوض ماندگار جهانگیر بندر عباس  
رضا حیدری ابراهیم بندر عباس  
احمد صالحی محمد بندر عباس  
محمد قاسم احمدی قاسم بندر عباس  
عبدالمجید رحیمی غلام بندر عباس  
جلال رهبری محمد بندر عباس  
صالح صادقی مراد بندر عباس  
میرزا حمزه ای جمعه بندر عباس  
محمد موسی پور چراغ بندر عباس  
نادعلی داج محمد بندر عباس  
غلام احمدی تیفکانی عباس بندر عباس  
حاجی آزمند حسین بندر عباس  
عباس کناری زاده غلام بندر عباس  
محمود درویشی غلام بندر عباس  
ناصر عسکری سلیمان بندر عباس  
یونس رستمی غلام بندر عباس  
عباس شجاعی غلام بندر عباس  
عیسی ظاهری محمد بندر عباس  
عبدالله باقر زاده محمد علی بندر عباس  
مختار اخلاصی عباس بندر عباس  
محمد جهانبانی نظر بندر عباس  
یدالله احمدی سلیمانی بندر عباس  
حسن حسین پور دوست محمد بندر عباس  
حسن اکبر زاده احمد بندر عباس  
علی کاوشی ابراهیم بندر عباس  
زمان ناصری محمد بندر عباس  
مهر دل داوودی جمعه بندر عباس  
عباس رجبی پور محمد بندر عباس  
غلامرضا محمد شاهی عیدی بندر عباس  
غلامحسین خدمتی عبدالله بندر عباس  
هدایت علی مرادی مرید بندر عباس  
خدابخش رستم حسینی ملنگ بندر عباس  
رمضان میرزایی محمد بندر عباس  
منوچهر دامن نشان عبدالله بندر عباس  
بهروز باوقار علی بندر عباس  
موسی شکری محمد بندر عباس  
مهران لبخندان عبدالله بندر عباس  
صابر صفر زاده سه شنبه بندر عباس  
غلامرضا ملارحیمی علی داد بندر عباس  
علی اکبر سالاری محرم بندر عباس  
بازعلی ماندگاری صادق علی بندر عباس  
غلامعباس غلامی نور محمد بندر عباس  
ابراهیم رنجبر داد علی بندر عباس  
علی سعید آبادی حسین بندر عباس  
محمد محمدی یحیی میناب  
احمد بیژن رمضان رودان  
شهریار دهقان حسین بندر عباس  
عباس ذاکری عوض بندر عباس  
رضا اسفندی زیارتی عبدالله بندر عباس  
ابراهیم ناظمی عبدالله بندر عباس  
ابراهیم شبانی احمد بندر عباس  
عبدالحسین واحد نژاد علی بندر عباس  
علی شنوحی چیله بندر عباس  
علی نیک زاد امیر بندر عباس  
محمود زارع حسین بندر عباس  
محمد افغان پور شهریار بندر عباس  
موسی نظری شهسوار بندر عباس  
عباس جعفری ابراهیم بندر عباس  
بختیار کهوری زاده علی بندر عباس  
حسن رئیسی علی بندر عباس  
حسین جهانگیری کمند علی بندر عباس  
عیسی جادعی پور محمد بندر عباس  
حبیب قنبر زاده علی بندر عباس  
اصغر دهکار نوروز بندر عباس  
علی بلوچ زاده غنجعلی بندر عباس  
علی رنجبریان حسن بندر عباس  
سید رضا موسوی سید علی بندر عباس  
موسی نورحی پور ابراهیم بندر عباس  
حیدر بهرامی علی رودان  
عباس کدوری حسین رودان  
غلامرضا مهربان محمد حسین بندر لنگه  
محمد میرزایی حبیب الله بندرعباس  
غلام روحانی علی بندرعباس  
موسی شاکری اسماعیل بندرعباس  
ایرج رهبری محمد بندرعباس  
رمضان لری نیاکرایی غلامرضا بندرعباس  
محمد جعفری حسین بندرعباس  
قربان پور شعبان تقی بندرعباس  
داد خدا حیدری ابراهیم بندرعباس  
قنبر حیدری حاجی بندرعباس  
موسی کار پرداز خلیل بندرعباس  
عبدالله غسانی علی اکبر بندرعباس  
ابراهیم خلیلی حسن بندرعباس  
احمد زاکری عباس میناب  
علی رنجبری یوسف میناب  
سلمان زاکری نوروز میناب  
غلام زاکریان محمد میناب  
عباس مرادی صدوقی حسن میناب  
اسدالله اکرمی یوسف میناب  
حسن محمودی شکرالله میناب  
بختیار ره پیما قاسم رودان  
حسین منصوری محمد رودان  
محمد برناگرمی پنجشنبه رودان  
اسماعیل محمودی نژاد ابراهیم بندرعباس  
سلمان پژکار محمد بندرعباس  
احمد رسولزاده حسن بندرعباس  
اصغر جاشویی محمد میناب  
رحیم غلامشاهی مراد رودان  
حسن احمدی حسین رودان  
حسین برزگر پور حسین رودان  
عزیز عیدی بیکاه عباس رودان  
محمد غلامشاهی کلگونی رودان  
اسحاق بیکاهیان محمد رودان  
مصیب افشان حسین رودان  
عبدالله آهو پا علی رودان  
علی سدید پناه شنبه رودان  
شهرام صالحی عبدالله رودان  
احمد ظهرابی ظهراب رودان  
یحیی ادب آورزاده علی رودان  
عالم بخش احمدی غلامحسین بندرعباس  
مصطفی کاظمی محمد مهدی بندرعباس  
سید محمد سید جان سید جلال بندرعباس  
محمد رضا رنجه کهن ذبیح الله بندرعباس  
جمال قهرمانی قربانعلی بندرعباس  
جمعه میرزایی حسین بندرعباس  
جهانگیر امیری احمد رودان  
غلام امیری زاده عبدالله بندرعباس  
حبیب سالاری جمعه رودان  
محمد زارعی حسین میناب  
حسن زارعی جمعه میناب  
غلام رسولی حسن میناب  
ناصر ذاکری محمد میناب  
الله بار میردادی محمد بندر خمیر  
علی شیبانی حسین بندرخمیر  
عبدالخالق شیخ احمدی غلام بندرعباس  
غلام جراره صفر بندرعباس  
عیسی اسماعیل زاده غلام بندرعباس  
ابوطالب پزشک باقر بندرعباس  
محمد کریمی حسین بندرعباس  
اصغر رامشگر محمد رودان  
حسن شریفی علی بندرعباس  
حسین فولادی ناصر رودان  
علی بخش احمدی غلامحسین بندرعباس  
محمد آبزیزه قنبر بندرعباس  
غلام روحانی عباس بندرعباس  
اکبر طاهر نژاد قنبر بندرعباس  
حسین روابی علی رودان  
رضا حیدری نسب حسین رودان  
جعفر رستمی حمزه رودان  
یوسف سازی محمد رودان  
غلامرضا سیاحی جمعه رودان  
احمد رحیمی پور محسن رودان  
مونس رنجبر موسی رودان  
اسدالله رونما احمد بندرعباس  
اسماعیل محمودی نیا ابراهیم میناب  
احمد درویشی دادعلی میناب  
عیسی مشایخی محمد میناب  
محمد صادق زمانی محمد علی بندرعباس  
محمد باقر صالحی ابوالفاسم بندرعباس  
عبدالله صادقی رمضانعلی بندرعباس  
غلامعباس لشکری ابراهیم بندرعباس  
محمد راونگی نژاد علی میناب  
محمد رودانیان احمد رودان  
محمد غلامشاهی عبدالله رودان  
محمد منفرد زاده عباس بندرخمیر  
اسماعیل زارع منش حسین رودان  
درویش جمالی نژاد حیدر بندرعباس  
ابراهیم بارانی گرگعلی رودان  
جلیل فولاد زاده غلامعلی رودان  
رضا قنبری غلام رودان  
موسی رنجبر علی رودان  
اسحاق حیدری اسدالله رودان  
قاسم رستاخیر جمعه رودان  
علی دهقان پور محمد بندرعباس  
حسین جیر محمد بندرعباس  
احمد آبسینه موسی بندرعباس  
محمد ذاکری غلام بندرعباس  
شهریار آشوری شاه علی بندرعباس  
علی بالیک محمود بندرعباس  
غلام سالاری فرد حسین بندرلنگه  
محمد آزور حیدر بندرعباس  
غلام ایزدی علی بندرعباس  
علی مرادی میرزا بندرعباس  
عبدالصاحب کعبی محسن بندرلنگه  
عبدالحسین واحد نژاد علی رودان  
عیسی برزگر زاده اسحاق بندرعباس ادوات سبک
عبدالله بندی نسب جعفر میناب ادوات سبک
اسحاق بیکاهبان محمد بندرعباس ادوات سبک
علی پواسدی عبدالله بندرعباس ادوات سبک
موسی جاویدان عباس بندرعباس ادوات سبک
محمد جاتن عیسی بندرعباس ادوات سبک
جعفر جملی پور قاسم بندرعباس ادوات سبک
محمد جاویدان عبدالله رودان ادوات سبک
عیسی حسن نژاد حسن بندرعباس ادوات سبک
جعفر حسین پور قاسم بندرعباس ادوات سبک
محمد حیدر نژاد حسن بندرعباس ادوات سبک
ابراهیم خازنی پور غلام بندرعباس ادوات سبک
غلام خواجی زاده کریم بندرعباس ادوات سبک
مسلم دادخدایی محمد میناب ادوات سبک
منصور درویش احمد بندرعباس ادوات سبک
سلطان دهستانی محمد میناب ادوات سبک
موسی دهستانی محمد میناب ادوات سبک
عبدالحمید دهستانی غلام میناب ادوات سبک
ایرج داج نادعلی میناب ادوات سبک
مهرداد داوری جمعه رودان ادوات سبک
خلیل رجبی زاده عباس میناب ادوات سبک
محمود رمنایی شعبا ن بندرعباس ادوات سبک
علی رحیمی ابراهیم بندرعباس ادوات سبک
عبدالله رحیمی علی بندرعباس ادوات سبک
ابراهیم زمانی فریز بندرعباس ادوات سبک
ناصر زمانی حسین رودان ادوات سبک
حسن سقایی محمد بندرعباس ادوات سبک
فضای سامیان خنریر بندرعباس ادوات سبک
لقمان سلیمانی موسی بندرعباس ادوات سبک
محسن ساغریان حسین بندرعباس ادوات سبک
عیسی سالاری حسین میناب ادوات سبک
منصور شریفی غلام بندرعباس ادوات سبک
محمد صباحی غلام بندرعباس ادوات سبک
قدرت الله صاحب پناه محمد رودان ادوات سبک
حسین صالحی غلام رودان ادوات سبک
اردشیر صالحی موسی رودان ادوات سبک
منصور ضیایی محمد صالح بندرعباس ادوات سبک
محمد ضامتی محمد علی بندرعباس ادوات سبک
صفر فلاح یوسف بندرعباس ادوات سبک
خالد فلاح نژاد احمد بندرعباس ادوات سبک
حمید قاسمی علی بندرعباس ادوات سبک
علی رضا گنج آبادی درویش میناب ادوات سبک
محمد رضا گنج آبادی درویش میناب ادوات سبک
چراغ محمودی درویش رودان ادوات سبک
حسین حجتی غلام بندرعباس ادوات سبک
حسن محسنی غلام بندرعباس ادوات سبک
برزو نجفی عباس بندرعباس ادوات سبک
محمد نظر دوست حیدر بندرعباس ادوات سبک
حسن نخعی حسین میناب ادوات سبک
احمد آزادی محمد بندرعباس ادوات سبک
عبدالصاحب ارجمند غلامعلی رودان ادوات سبک
خلیل اقدسی مهدی میناب ادوات سبک
غلام آمکار   رودان ادوات سبک
ایوب آوازه جمعه رودان ادوات سبک
بهروز اسدی عبدل بندرعباس  
حسن باز آمد درویش بندرعباس  
رضاحیدری محمد بندرعباس  
علی سقایی غلامرضا بندرعباس  
حسن بهرامی محمد رودان  
علی عمادی قاسم بندرعباس  
محمود عرب زاده جعفری اصغر بندرعباس  
محمد زاهدی کله گوش بندرعباس  
جواد صالحی عباس بندرعباس  
بهرام قدیمی محمد بندرعباس  
ماشاالله قیامیی فضل الله بندرعباس  
جهان بخش قاسمی غلام بندرعباس  
محمد مالکی غلامحسین بندرعباس  
محمد سالاری عباس میناب  
محمد ملکی زاده حسین میناب  
عوض قادری اسدالله بندرعباس  
علی درویشی یوسف میناب  
علی دایری پور باران بندرعباس  
محمد رحیمی عیسی میناب  
غلام رکن الدینی حسین بندرعباس  
محمد سالاری ابراهیم میناب  
اصغر بازیار حسین بندرعباس  
محمد تیماس دادشاه بندرعباس  
علی حاجبی غلام بندرعباس  
سهراب رمضانی علی میناب  
سروش معتضد کی.انی منوچهر بندرعباس  
باقر اسلامی مراد میناب  
عباس اورنگ علی بندرعباس  
حمزه صادقیی محمد میناب  
نصر الله صادقی غلام میناب  
حسن ملایی حسین بندرعباس  
اسماعیل قنبری ابراهیم بندرعباس  
ایرج رهبری محمد بندرعباس  
فرهمندجوزری مصطفی بندرعباس  
احمد باوقار فرهاد بندرعباس  
شمسایی   هرمزگان خمپاره
فلک ناز اوج هرمزی   بندرعباس ادوات سبک
اصغر           لورکی دادعباس هرمزگان ادوات سبک
محمد جاویدان   رودان خمپاره

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد