شهرستان بم

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستان بم ، ریگان ، فهرج ، رستم آباد و ...

نام و نام خانوادگی نام پدر شهرستان محل سکونت محل خدمت تیپ ادوات
احمد باقری   بم  
احمد جلال آبادی غلامحسین بم  
احمد صابری هاشم بم  
اکبر پور دلی   بم  
اکبر عظیمی قنبر بم  
ايرج دريجاني كريم بم  
ايرج نصيرنيا حسين بم  
ایرج دریجانی کریم  بم  
حسن شقايق عزيزالله بم  
حسن میری حسن بم  
حسین برون آبادی خداداد بم  
حسین محمد زاده محمد بم  
رضا افغانی پور مرتضی بم  
رضا میثم زاده عباس بم ستاد
سلیمان دادالله پور خدا مراد بم خمپاره
عباس پور عزیزی علی بم  
عباس پور مظفری اسدالله بم  
عباس ترک زاده علی بم  
عباس رمضانی محمد بم  
عباس سیستانی رمضان بم  
عباس کدوری احمد بم خمپاره
عبدالله شهمراد زاده محمد ابراهیم بم  
علي محمدرضاخاني محمد بم  
عليرضا دهقاني حسين بم خمپاره
علی دهقان   بم دیده بانی
علی میثم زاده عباس بم ستاد
علیرضا ریگانی امان الله بم  
قاسم صدیق   بم خمپاره
مجید نرماشیری رضا بم  
محمد بیگی شورکی حسین بم  
محمد علی نمک شناسی عباس بم  
مصطفی موسوی عوض بم  
مظفز قلعه خانی رمضان بم  
منصور قلعه خانی پنجعلی بم  
منصور کیخا هجرتی محمد بم  
مهدی حبیب پور   بم دیده بانی
مهدی رنجبر   بم  
ناصر فهرجی محمد بم  
یدالله جزینی فرامرز بم  
یدالله مهرابی اکبر بم  
حسین زندی   بم  
داوود موسی زاده   بم  
رسول امینی   بم  
رضا کدوری   بم  
سلیمان احمدی   بم  
سید جواد بابلی   بم  
عباس بهرامی   بم  
علی بنی اسدی   بم  
غلامرضا بارامچی   بم  
محمد افشار منش   بم  
محمد مهدی صوفی   بم  
محمد ناجی   بم  
مرتضی بلوچ آبادی دوست محمد بم  
مصطفی بدر آبادی   بم  
منصور تیر رس   بم  
موسی دریجانی   بم  
ناصر جزینی   بم  
علی ناجی رمضان بم دیده بانی
صفر بهادری   بم  
اتابک آزادی   بم  
حسین دهمیری   بم  
مرتضی جبالبارزی   بم  
محبعلی شیرکی   بم  
محمد حسین انصاری   بم  
مهدی علی اکبر   بم  
محمد صادقی   بم  
جمعه جلالی   بم  
حسین زینل آبادی   بم  
غلامرضا حدیدی   بم  
مهدی عزت آبادی   بم  
محمد مهدی اسیند کار   بم  
احمد سلطمانی   بم  
محمد ضیاء آبادی   بم  
حسین باقری   بم  
حاتم رکن آبادی   فهرج  
جواد افشار   بم  
اصغر حجت آبادی   بم  
رضا حجت آبادی   بم  
قاسم زهکش   بم  
حبیب الله ابراهیمی   بم  
داوود کرکی   بم  
رضا سلم نژاد   بم  
رضا پور چهار دانگی   بم  
عباس پور چهار دانگی   بم  
علی قلعه خانی   بم  
حسین قلعه خانی   بم  
روح الله نداف زاده   بم  
حسن محمدی زاده   بم  
روح الله امیری زاده   بم  
احمد بالا رودی   بم  
اصغر دریجانی   بم  
محمد اشرفیان   بم  
داوود صولتی   بم  
داوود شادمانفر   بم  
رمضان جرمشیر   بم  
احمد میزاده   بم  
موسی کروکی   بم  
حسین شهسواری   بم  
ذبیح الله توکلی   بم  
علی صابری   بم  
احمد علی پور حسن   بم  
رضا عاطفی   بم  
حمید منعمی   بم  
حبیب الله ریگانی   ریگان  
عباس علیزاده   بم  
محمود غنی   بم  
مجید حسن آبادی   بم  
محمد آبادی   بم  
فرهاد پور رستمی   بم  
حسین دانشگر   بم  
رضا محمدی تهرودی   فهرج  
مهدی جعفری   بم  
غلامرضا سلم نژآد   ریگان  
ابراهیم سنجریان   بم  
منصور نعمتی   بم  
احمد افسری   بم  
محمد زارع   بم  
علی غلامی   بم  
سید محمد طباطبایی   بم  
علی حق پناه   بم  
رضا ابولی   بم  
حسین بنی اسدی   بم  
محمد علی پور ابراهیمی   بم  
رضا قلعه خانی   بم  
محمد فانی ملکی   بم  
علی باقری   بم  
علی جزینی   بم  
رمضان صدیق   بم  
حسین چغار چویی   بم ستاد
محمد علی ابراهیمی   بم ستاد
علی پور ماندگار   بم ستاد
محمود رستم آبادی عباس بم  
محمد دریجانی علی بم  
عباس رمضانی قربانعلی بم  
اکبر افشون غلامحسین بم  
عباس میری حسین بم  
مهدی سهرابی علی بم  
موسی کروکی نژاد ذوالفعلی بم  
روح الله بنی اسدی اکبر بم  
روح الله دانش ور ماشاءالله بم  
محمد گریسنگی علی بم  
حسین شهریاری محمد بم  
محمود پور شعبانی علی بم  
محمد نیک آئین حسین بم  
ابراهیم چاوشی حسین بم  
ناصر حسن زاده محمد بم  
امان الله معقولی ماشاءالله بم  
محمد رضا بلوچ شهریاری مرادعلی بم  
ضیاء ایوبی امرالله بم  
منصور رحمتی نور محمد بم  
منصور فاریابی خدامراد بم  
محمد حسین خدمتکار تاج محمد بم  
محمود پرند عباس بم  
علی بدویی اصغر بم  
درویش راستگو یدالله بم  
کرامت پیر نیا کریم بم  
اسدالله نیک نفس محمد بم  
علی احمدی غلامحسین بم  
عباس رمضانی حسین بم  
محمد علی عابدینی عباس بم  
محمد ملکی علی بم  
علی تقی زاده محمد بم  
حسین مظفری محمد بم  
موسی پور ملغمی ابراهیم بم  
احمد باقری عباس بم  
علی علی اکبری احمد بم  
غلامرضا مومن آبادی علی بم  
یدالله جعفری طهماسب بم  
احمد کامکار عزیزالله بم  
غلامرضا تیر گویی قاسم بم  
مهدی بهرامی علی بم  
اکبر یزدان پناه عباس بم  
عوض ریگانی محمد بم  
اکبر شهسواری محمد بم  
علی شریفیان غلامرضا بم  
قدرت الله صادقی قاسم بم  
علی حجت آبادی محمد بم  
ولی الله خانبابا طهماسب بم  
رضا زین الصالحینی جعفر بم  
اکبر پور طاهری صفر بم  
علی دریجانی حسن بم  
احمد دریجانی اکبر بم  
حسن زنگی    اکبر بم  
رضا برخورداری اکبر بم  
محمود برخورداری مرتضی بم  
حمید امیر زاده احمد بم  
محمد رنجبر رضا بم  
علی رضا تیر گزی قاسم بم  
عباس بلوچ آبادی محمد بم  
اکبر رستمی اصغر بم  
ایرج گرماروئی نمک بم  
غلامعلی آزادی تازه بهار بم  
ناصر شهیکی شمشیر بم  
حسین محمدی احمد بم  
بیژن اضلی جواد بم  
رمضان رضایی حبیب الله بم  
رضا جهان بین محمد بم  
هوشنگ افضلی سعدالله بم  
منصور عبدلی نژاد احمد بم  
حمید نخعی حسن بم  
محمد جعفری نعمت الله بم  
سید مهدی افضلی سید مظفر بم  
احمد پور یوسفی محمد بم  
مرتضی جهانی محمد بم  
علی اصغر پاینده محمد علی بم  
عباس زینل پور صولت بم  
رضا دادگر خانعلی بم  
حمید نصیری ابراهیم بم  
غلامرضا جبالبارزی حسین بم  
عباس اسماعیل نژاد علی بم  
احمد راینی پاکاری قاسم بم  
غلامرضا کوه سفیدی محرم بم  
رضا نجیبی زاده حسن بم  
علی شاد کام درویش بم  
روح الله بنی اسدی اکبر بم ادوات سبک
روح الله دانش فر ماشاءالله بم ادوات سبک
محمد گوشکی علی بم ادوات سبک
مهدی بهرامی علی بم  
علی جزینی زاده اصغر بم  
محمد رضا علیزاده حسین بم  
حسین فانی ملکی احمد بم  
مهنازآریائی نژاد علی بم  
محمد علی باقریان اکبر بم  
محمد جزینی زاده حسین بم  
علی فداوزاده حسن بم  
سید یدالله یوسفی زاده یوسف بم  
محمد حسن عصاری علی بم  
ایرج قلعه خانی رمضان بم  
عباس خلیلی عبدالله بم  
شهریار خوجه بهرامی اسدالله بم  
علی چهل تخمی عباس بم  
حسن دشتی علی بم  
سعید زعیمی اصغر بم  
علی پورمندگاری مرتضی بم  
سید رضا جلالالدینی سید علی بم  
رضا طاهریان عباس بم  
عباس طاهری یزدی علی بم  
مرتضی ایرانفر حسن بم  
محمد امامی فر عبدالله بم  
محمد زنگی دارستانی عباس بم  
داود صولتی   بم  
اصغر دریجانی   بم  
صغر دریجانی   بم  
رضا حجت آبادی   بم  
موسی کروکی   بم  
محمد پور حسن   بم  
مجید رستم آبادی   بم  
کرامت جهان تیغ قنبر بم  
صفر بهادری   بم  
علی چهار دانگی   بم  
ذبیح الله توکلی   بم  
مهدی جعفری   بم  
محمد علی پور ابراهیم   بم  
ذوح الله ندافزاده   بم  
رضا قلعه خانی   بم  
رضا نیک رفتار   بم  
داود عزیز آبادی   بم  
ابراهیم زابلی   بم  
رمضان موسی زاده   بم  
مجید         رستم ابادی احمد بم - نرماشیر  
رضا       طحان جهان ابادی عباس بم ادوات سبک
حسین           پور دهقان محمد بم ادوات سبک
علی     وهاب رمضان بم  
علی عزیز آبادی اسدالله بم  

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد