استان سیستان و بلوچستان

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی نام پدر شهرستان محل سکونت محل خدمت تیپ ادوات
ابراهیم زینلی حسین زاهدان  
ابراهیم سرحدی نادی زاهدان ضدزره
ابراهیم کیخا عیسی زاهدان  
ابوالحسن ربوشه الک دلو بزمان  
ابوبکر رامش عزت  بزمان  
احمد اربابی عبدالله ایرانشهر ادوات سبک
احمد حاتمي رضا زاهدان  
احمد رضا پهلوان زاده محمد رضا زاهدان ضدزره
احمد رضایی محمد زاهدان ادوات سبک
احمد سهراب زاده محمد بزمان  
احمد شهری محمد زابل ادوات سبک
احمد علی زرگران محمد علی زابل ادوات سبک
احمدعلي عسكري بديل زاهدان  
اسفندياربامري بهرام ايرانشهر  
اسماعیل اسماعیل پور صمد زاهدان  
اکبر شه بخش شیرجان زاهدان ادوات سبک
الله بخش اميري دل مراد ايرانشهر  
الله بخش شيخ زاده شوكت زاهدان  
الله رسان ریگی کمال زاهدان ادوات سبک
اله بخش امیری دل مراد ایرانشهر  
اله بخش شیخ زاده شوکت زاهدان  
امان الله سجادی محمد ایرانشهر  
انور پرور خلیل بزمان  
انور پرور خلیل بزمان  
بهمن عرابی حسین زاهدان ضدزره
جمشيدعبدالرشيدي زمان زاهدان  
جمشید گنجعلی عباس زابل ادوات سبک
جمشید گنجعلی عباس زابل  
چهار شنبه مرادی غاشور ایرانشهر ادوات سبک
حسن ادبیان جهانخان زاهدان ادوات سبک
حسن ادبیان جهانخان زاهدان  
حسن نجف ابادي عباس زاهدان  
حسين عباسي عباسعلي زاهدان  
حسین بلندی   ایرانشهر  
حسین پنجگه غلام زابل ضدزره
حسین سرگزی مسرور علی زابل  
حسین ضمیری محمد حسین زاهدان ادوات سبک
حسین کرد خدابخش بزمان  
حسین لربابی تاج بخش ایرانشهر  
حميد رضاپور قاسم زاهدان  
حمید حیدری سید جواد زابل ادوات سبک
حمید رضا جهان تیغ پاردین زاهدان ضدزره
حيدرحسيني محمد زاهدان  
حیدر حسینی محمد زاهدان خمپاره
خدابخش اربابی نور شسبان ایرانشهر ادوات سبک
خدابخش چشم اذرگريچ كريم زابل  
خدابخش حسینی سید علی اکبر ایرانشهر ادوات سبک
رحیم رهواره آزاد بزمان  
رسول بخش ناروئی کریم دلو بزمان  
رضا اميني نجف زابل  
رضا پودینه بدیل زابل ادوات سبک
رضا رحيمي نژاد عباس زاهدان  
سافعلی جهانی آقا جان زاهدان ادوات سبک
سيد مهدي ازادي مرتضي زاهدان  
سید جلال سجادی سید موسی بزمان  
سید جواد اربابی موسی بزمان  
سید حسین قائمی سید علی  زاهدان ادوات سبک
سید حسین قائمی سید علی زاهدان  
سید رضا سجادی سید خیلی بزمان  
سید کاظم سجادی سید خلیل ایرانشهر ادوات سبک
سید محمد آقا میری سید عزت اله زاهدان ادوات سبک
سید محمود هاشمی مقدم سید رضا زابل ادوات سبک
سید مهدی حسینی سید محمد زاهدان ضدزره
سید ناروئی رحمت بزمان  
سید یوسف سجادی سید اصغر بزمان  
شعبان عسكري ابراهيم زاهدان  
شعبان عسکری ابراهیم زاهدان خمپاره
شمشیر اربابی خورشید ایرانشهر ادوات سبک
عباس افلیمی جلاالدین زاهدان ادوات سبک
عباس جاوید رمضان زابل ادوات سبک
عباس دولتی محمد حسن زابل ادوات سبک
عباس صنعتی فر محمد حسین زابل ادوات سبک
عباس صياد اربابي محمد زابل  
عباس علی مختاری اکبر زاهدان ادوات سبک
عباس محمدی   ایرانشهر ضدزره
عباسعلی کیخا   زاهدان ادوات سبک
عباسعلی مختاری اکبر زاهدان  
عبدالحسين عيسي راني نظر زابل  
عبدالغفوردادالله زهي حاج درويش زاهدان  
عبدالکریم اربابی کامران ایرانشهر ادوات سبک
عبدالله برزكار دادعلي زاهدان  
عبدالله حیدر فر ملنگ ایرانشهر ادوات سبک
عبدالنبی پرور ولی بزمان  
عبداله برزگار دادعلی زاهدان  
عطا محمد بامري ملنگ زابل  
علي ابراهيم طاهري محمدابراهيم ايرانشهر  
علي اسماعيلي محمد زاهدان  
علي اصغر كفاش عباس زاهدان  
علي اصغرعاقلي قنبر زاهدان  
عليجان ساراني محمود زابل  
علی ابراهیم طاهری محمد ابرایم ایرانشهر  
علی اصغر عاقلی قنبر زاهدان  
علی رضا سیدی احمد علی زاهدان ادوات سبک
علی رضا محمد زاده آهو علی زاهدان ضدزره
علی سالاری محمد زاهدان ضدزره
علی سلیمی محمد زاهدان ادوات سبک
علی کیخا موسی زاهدان ادوات سبک
علی گرگ موسی زابل ادوات سبک
علی مرادی حمید ایرانشهر ادوات سبک
علیجان آقا ملایی نورالله زاهدان  
علیرضا ابراهیم زاده محمد زابل ادوات سبک
علیرضا بخته ای غلام حیدر زابل  
علیرضا بخته ای غلام حیدر زابل ضدزره
علیرضا جازبی محمد علی زابل  
علیرضا چازبی محمد علی زابل ضدزره
علیرضا ریاحی غلامرضا زاهدان ادوات سبک
علیرضا علیزاده مرتضی زابل  
علیرضا محمد زاده احمد علی زاهدان ادوات سبک
علیرضا میری احمد علی زاهدان  
عیسی عابدی سلطان زابل ادوات سبک
غلامحسین کوهکن غلامعلی زابل ادوات سبک
غلامرضا حیدری غلامعباس زابل ادوات سبک
غلامرضا خواجه حاجی زابل  
غلامرضا خواجه  حاجی زابل ادوات سبک
غلامرضا سام نژاد محمد زاهدان  
غلامرضا شهرامي پور نصرالله زابل  
غلامرضا شوری مهاجر غلامحسین زاهدان  
غلامرضا صبوری حسین زاهدان  
غلامرضا گوئیای محمد زابل  
غلامرضا گونسپای محمد زابل  
غلامرضا محرم شهرکی داور زاهدان ضدزره
غلامرضا موسی زاده عیسی چابهار ادوات سبک
غلامرضا یزدانپناه علی زابل ادوات سبک
غلامعلی کردی داد خدا زاهدان ادوات سبک
غلامعلی کیخا محمد زاهدان ادوات سبک
قاسم بدر آبادی عباس ایرانشهر ضدزره
قاسم ناروئی موسی بزمان ادوات سبک
كرامت طاهري شيرمحمد زاهدان  
کریم بخش شهلی بر مسافر ایرانشهر ادوات سبک
کریم گله بچه درمحمد زابل ضدزره
کن میر سرگزی حسین زابل  
کورش صیادی قاسم زاهدان  
کوروش صیادی قاسم زاهدان ضدزره
گل میر سرگزی حسین زابل ضدزره
مجید رضا پور قاسم زاهدان  
محسن سجادی موسی بزمان  
محمد امين شيباني كرم بيگ زاهدان  
محمد امین شیبانی کرم بیک زاهدان  
محمد بارانی عباس زاهدان  
محمد بخش گلشن بتال ایرانشهر ادوات سبک
محمد پور كزايي حسين زابل  
محمد پورشيخعلي ماشاالله زابل  
محمد حسین صفری محمد شریف زاهدان  
محمد حسین طباطبائی سید درویش زابل ادوات سبک
محمد ده مرده پهلوان شاه جا زابل ضدزره
محمد دهمرده پهلوان شاه جا زابل  
محمد رز رشید چابهار  
محمد رزم رشید چابهار ادوات سبک
محمد رضا بیانی ابوالقاسم خاش  
محمد رضا پیرزاده میر دورا بزمان  
محمد رضا دهباشی زاده اصغر زاهدان ادوات سبک
محمد رضا روزبیانی   ایرانشهر  
محمد رضا میرزایی میر دورا بزمان  
محمد رضا نگهبان کمالی موسی زابل ادوات سبک
محمد رهواره آزاد ایرانشهر ادوات سبک
محمد سارانی غلامحسین زابل ادوات سبک
محمد سنگتراش موسی زاهدان ادوات سبک
محمد علی بم یوای خیر محمد ایرانشهر  
محمد علی راه خوفته عباس ایرانشهر ادوات سبک
محمد علی فری اکبر زابل ادوات سبک
محمد علی میری اکبر زابل  
محمد نام آور حسین زاهدان  
محمد نبی دهمرده مراد فر زابل  
محمدرضا بياني ابوالقاسم زاهدان  
محمدعلي بم يواي خيرمحمد ايرانشهر  
محمود پور حکاک یوسف چابهار ادوات سبک
محمود حسین صفری محمد شریف زاهدان ادوات سبک
محمود سرگلزایی محمود علی زاهدان ادوات سبک
محمود قائم دوست محمد زاهدان  
محمود نام آور حسین زاهدان ادوات سبک
مصطفی ریگی حلیم زاهدان  
ملک نوری محمد زابل ادوات سبک
منصور غفران شوکت رضا زابل ضدزره
منصور مباركي عبدالله زاهدان  
منصور مبارکی عبداله زاهدان  
مهدي عليزاده حبيب الله زاهدان  
مهدي محمدي غلام زاهدان  
مهدی جعفری علی زاهدان  
مهدی محمدی غلام زاهدان دیدهبان
موسی بامری اله رسان بزمان  
موسی سیاسر حسین زابل ادوات سبک
موسی سیاسی حسین زابل  
ناصر آزوغ عباس زابل ادوات سبک
ناصر بامری نسب فریبرز زاهدان  
نظر مرادی فجر ایرانشهر ادوات سبک
نور احمد ناروئی موسی بزمان  
نور علی گرگ غلام زابل ادوات سبک
هوشنگ راهدار شهنور ایرانشهر ادوات سبک
واحد بخش چهار آخر داور چابهار  
ولی آذر پاش چراغعلی زاهدان ادوات سبک
یدالله راهدار محمد زابل ادوات سبک
علی اصفر عاقلی   زاهدان  
درگوش اربابی تاج محمد بزمان  
مهراب عباسی حاج عباس زابل  
برات نجاری حاجی زاهدان  
حسین شهرکی محمد زاهدان  
علی حسین زاده غلام زاهدان  
حابن کیخا حسین زاهدان  
اکبر کیخا عیسی زاهدان  
ابوالقاسم ایمانی محمد زاهدان  
محمد رضا نیک بخت محمد حسن زاهدان  
عبدالله اربابی حسن سراوان  
مهدی ملائی عنایت الله زاهدان  
غلام علی حسینی محمد زاهدان  
علیرضا حسن پور عباس زاهدان  
علی اکبر ترشیری غلامعلی زاهدان  
ایوب سپاهیان خدابخش سراوان  
ملونک سپاهیان خدابخش سراوان  
محمود نصرت ناهوک پیر محمد سراوان  
حسین نوکیدی عباس سراوان  
عبدل صمد ده واری نظر محمد سراوان  
محمد صالح چاندی پنجشنبه سراوان  
محمد شریف درواری محمد بخش سراوان  
شهود فقیر زهی کریم بخش سراوان  
غلامرضا مرتضوی مرتضی سراوان  
علیرضا رضایی غلامحسین سراوان  
اسماعیل پودینه قربانعلی زابل  
حسن امیری حبیب الله زابل  
قربانعلی صیادی حاجی زابل  
محمد محمد قاسمی عباسعلی زابل  
حبیب حیدری عباسعلی زابل  
خدا بخش آران غلامعلی زابل  
علی صباحی محمد علی زاهدان  
علیرضا درویش زار شهرکی خداداد زابل  
محمد علی میری علی زابل  
موسی گزمه عباس زابل  
امیر ناروئی رسول زابل  
ابراهیم کیخا موسی زاهدان  
غلامعلی کندری قنبر زاهدان  
سلطان نظامی محمد زابل  
موسی بندانی عباسعلی زابل  
غلام نبی سلیمانی غلامحسین زابل  
محمد رضا کیخا حسین زاهدان  
احمد کیخا حسین زاهدان  
موسی میر شکار علی زاهدان  
حسین علی مختاری محمد حسین زاهدان  
شیر علی یاوری شهریاری اصغر زابل  
اکبر صفدری حسین زابل  
حمید سرگل زایی   زابل  
احمد گرگ غلام زابل  
عبداواحد شیهکی محمد حسن ایرانشهر  
علی بامری نور محمد ایرانشهر  
تاج محمد در زاده خان محمد نیک شهر  
عبدالرحیم رئیسی خان محمد نیک شهر  
عظیم داوودی ملنگ ایرانشهر  
احمد لطفی در محمد زاهدان  
جمعه اربابی جمشید ایرانشهر  
عزیزالله میر زاده میر دز ایرانشهر  
امان الله اربابی تاج محمد ایرانشهر  
سید قاسم کرد زاده سید چراغ ایرانشهر  
مراد سهراب زهی موسی ایرانشهر  
شنبه در زاده شهو نیک شهر  
محمد جواد موزیان محمد زاهدان  
علی باقری پیلر ایرانشهر  
علیرضا سلیمانی یوسف زابل  
سلطانعلی حدادی غلم زابل  
ناصر محمد بیگی غلامرضا زابل  
بهمن خدری گل میر زابل  
خلیل عرب موذن رضا زابل  
محمد علی عرب موذن عبدالله زاهدان  
موسی ثانی حیدری صفر زاهدان  
سید محمد داوودی حاجی آقا زابل  
احمد معظمی   زاهدان  
خدابخش کیانی خیر زاهدان  
منصور بامری شانزه زاهدان  
حسینعلی عالی محمد زابل  
محمد سر گل زایی   زابل  
محمود محمود پور کیدی جاسک  
جعفر غریب شاهی عزیز جاسک  
محسن شجاعی شاه آبادی محمد زاهدان  
امیر حسین یزدی زاده محمد هادی زاهدان  
مسعود سعیدی حسن محمد علی زاهدان  
غلامحسین دهباشی جمعه زابل  
غلام میر اربابی ابراهیم زابل  
احمد علی عرب شاهی غلامرضا زابل  
اسحاق علی واعظی مسروری محمد زابل  
محمد شهرکی علی زاهدان  
محمد کیخواه حسین زاهدان  
محمد رضا اسماعیلی محمد حسین زاهدان  
علی علیزاده مرتضی زابل  
موسی پودینه دادی زابل  
محمد پیری حسین زاهدان  
محمد امین محمدی علی سراوان  
سید جلال امیر آبادی زین العابدین سراوان  
سلطان نظامی محمد زابل  
رضا گزمه حسین زابل  
احمد علی قنبری عباس زاهدان  
موسی گزمه عباس زابل  
علیرضا رضایی ولی الله زابل  
محمود آصفی تقی زابل  
علی فارسی بزمان محمود زاهدان  
غلامرضا معینی تبار عبدالله زاهدان  
غلامحسین نیک بخت شیر محمد زاهدان  
غلامرضا حسینیان اسماعیل زاهدان  
روح الله جهاجر میردل غلام علی زاهدان  
محمد ریسباف باش زاهدان  
علیرضا حیدری حسین زاهدان  
محمود سندگل غلام حیدر زاهدان  
موسی محمدی محمد زاهدان  
سلطان امدادی محمد جان زاهدان  
صاحب کمال محمود زهی دین محمد زاهدان  
نعمت الله گرگیچ سلیمان زاهدان  
محمد یعقوب خسروی لال محمد زاهدان  
مراد محمد نظری غلام محمد زاهدان  
غلام حیدری حسین زاهدان  
سید عباس موسوی سید حسین زاهدان  
اصغر فرامرز پور رمضان زاهدان  
رضا نظر سیما حسین زاهدان  
اسدالله احمدی عبدالله زاهدان  
محمد رضا رضایی بنجار محمد ابراهیم زاهدان  
محمد رضا یی سیاه سبزی برات زاهدان  
ماشاء الله صادقی بنجار حسین زاهدان  
منصور گمرکی علی زاهدان  
مسعود خنباز پاکزاد حسین زاهدان  
محمد رضا کویری محمد حسین زاهدان  
حمزه موحدی مقدم حسین زاهدان  
حسین غواصی پور غلامعلی زاهدان  
عبدالصمد میر امیری حسن زاهدان  
محمد حسین بی جاری رضا زاهدان  
رضا کرمانی خداداد زاهدان  
علیرضا رضایی غلامحسین زاهدان  
محمد حسین گویا مفرد محمد علی زاهدان  
محمد میر شکار موسی زابل  
منصور موسوی ابراهیم زابل  
عباسعلی گرگ علی زابل  
احمد هوشمندانه محمد زاهدان  
شعبان عسکری ابراهیم زاهدان  
سعدالله طردی جان محمد زاهدان  
عبدالنبی هاشم زهی پرویز زاهدان  
موسی گرگیچ حاجی زاهدان  
یونس فونجیک نظر زاهدان  
ارازمحمد روش قیاس زاهدان  
دلمراد بلوچ زهی نودی زاهدان  
ملک میری غلامرضا زاهدان  
محمد کیخواه ابراهیم زاهدان  
علی شهریاری محمد زاهدان  
رضا پیری دادخدا زابل  
صفر میر ابراهیم زابل  
غلامعلی سالار غلامرضا زابل  
احمد مشتاقی براتعلی زاهدان  
مهدی ملاشاهی علی اکبر زابل  
حبیب تاجی پیکر زابل  
حیدر سهرابی ابراهیم زابل  
ناصر سنجرانی رمضان زاهدان  
عیسی کیخا حاج حسن زابل  
احمد علی کیخا محمد زابل  
محمد رضا حیدری احمد علی زابل  
احمد علی حضرتی موسی زابل  
تاج محمد شیمی غلام زابل  
غلامرضا خوشه سپهر شاه محمد زابل  
غلام سروری علی زاهدان  
غلامرضا نوروزی حاجی زابل  
قاسم زارع حسن زابل  
باقر بزی عباسعلی زابل  
علیرضا فقیری عیسی زاهدان  
محمد علی دهمرده میر گل زابل  
پور علی دهمرده عباس زابل  
علیرضا شیک غلامرضا زابل  
محمد قنبری میرزا زاهدان  
محمد حسین طباطبایی سید درویش زاهدان  
محمد گرگ علی زاهدان  
محبعلی کمالی اسماعیل زاهدان  
خدابخش قادری فر محمد زاهدان  
عباس صیاد محمد زاهدان  
رضا اصلاحی غلامرضا زاهدان  
رسول عسکری احمد زاهدان  
سلیمان خانلری غلامعباس زاهدان  
احمد شعبانی فتح الله زاهدان  
علی آشوری احمد ایرانشهر  
عبدالعلی سراوانی عباسعلی زابل  
علی فرهاد ملا شاهی ابراهیم زابل  
افشان علی فلاح عباسعلی زابل  
یدالله نیکخواه مصیب زابل  
جمعه اربابی جمشید ایرانشهر  
لال محمد بامری نور محمد ایرانشهر  
امان الله اربابی تاج محمد ایرانشهر  
کریم بخش شهلی بر مسافر ایرانشهر  
احمد سهراب زاده محمد ایرانشهر  
هوشنگ رهواره پیرداد ایرانشهر  
دولت یوسف زهر چاکر ایرانشهر  
جواد سجادی سید محمد ایرانشهر  
الله بخش فولادی صابغ ایرانشهر  
سید حسین نور موسوی سید غلامرضا زاهدان  
ناصر بامری نسب فریبرز زاهدان  
مرادمحمد دریایی محدث ایرانشهر  
مسعود میرزاده افضل ایرانشهر  
موسی اربابی جان محمد ایرانشهر  
محمود نظام دوست غلام زابل  
محمود گرگ ابراهیم زابل  
ملک نهر علی حسین زابل  
محمود کیخا محمد جان زاهدان  
کمال ملکونی عنایت الله زابل  
غلامعلی محمودی علیجان زاهدان  
عیسی برفی حاجی زابل  
غلامحسین گرگ حسین زاهدان  
علی فروتن امان الله زاهدان  
علی شهریاری محمد زاهدان  
ابراهیم آصفی تقی زابل  
سید محمد داوودی   زابل  
ابراهیم نورمندی علی زابل  
بدیل پراره علی اکبر زابل  
ملک نغزعلی حسین  زابل  
محمد گرگ ابراهیم زابل  
محمود نظام دوست غلام زابل  
برات پودینه علی زابل  
غلام سرابندی عباسعلی زابل  
محمد علی نعمت الهی جمشید زابل  
مراد علی سرگزی رضا زاهدان  
رضا مختاری علی زابل  
احد کندی عباسعلی زابل  
عباس تفضلی مطیع رسول زاهدان  
مصطفی علی آبادی محمد زاهدان  
علی نقی سعادتی سید محمد مهدی زاهدان  
محمد رضا لاوی عبدالعلی زاهدان  
حسنعلی آتش بهار براتعلی زاهدان  
غلامرضا افسری محمد نقی زاهدان  
علیرضا عادلی محمد رضا خاش  
رحمدل بامیری ولی محمد ایرانشهر  
محمود بامری احمد ایرانشهر  
صمد رودینی غلامرضا ایرانشهر  
عبدالملک سرافرازی سعید  ایرانشهر  
حسن خداوردی اسماعیل ایرانشهر  
حسین بزی حسنی علی زابل ادوات سبک
محمد علی بندانی علی اکبر زاهدان ادوات سبک
موسی بندانی عباسعلی زابل ادوات سبک
غلامعلی پودینه نظری علی زابل ادوات سبک
غلامرضا پودینه عیسی زابل ادوات سبک
اسماعیل پودینه قربان زابل ادوات سبک
موسی ثانی حیدری صفر  زاهدان ادوات سبک
علی حسن زاده غلام زاهدان ادوات سبک
حبیب حیدری عباسعلی زاهدان ادوات سبک
سلطان علی حدادی غلام زابل ادوات سبک
غلامحسین دهباشی جمعه زاهدان ادوات سبک
عظیم داوودی ملنگ ایرانشهر ادوات سبک
غلامحسین دهباشی جمعه زابل ادوات سبک
ابراهیم ذاکری حسین زاهدان ادوات سبک
احمد دکرکو علی زاهدان ادوات سبک
غلام بنی سلیمانی غلامحسین زابل ادوات سبک
علی رضا سلیمانی یوسف زابل ادوات سبک
شیرعلی شهریاری اصغر زابل ادوات سبک
محمد شیخی عبدالعلی زابل ادوات سبک
مرتضی عباس زاده غلامرضا زابل ادوات سبک
مجید عامری نورالدین زابل ادوات سبک
محمد رضا کیخا موسی زاهدان ادوات سبک
محمد کیخا موسی زاهدان ادوات سبک
غلامعلی شکری پور اسماعیل زاهدان ادوات سبک
ناصر محمد بیگی غلامرضا زاهدان ادوات سبک
حسن میری حبیب  زاهدان ادوات سبک
موسی ندافی علی زابل ادوات سبک
سلطان نظامی مجید زابل ادوات سبک
سلطان نظامی محمد زابل ادوات سبک
خدابخش آران غلامعلی زابل ادوات سبک
ابوالقاسم ایمانی محمد زاهدان ادوات سبک
رضا پاکزه حیدر زابل  
رحمت الله لورنژاد ابراهیم زاهدان  
احمد علی صابر شهرکی اسحق زابل  
غلامعلی مژده رسیده مصیب زابل  
غلام میراربابی ابراهیم زابل  
غلامرضا میر اربابی ابراهیم زابل  
محمد پیری حسین زابل  
اکبر دهباشی صفدر زابل  
علیرضارضایی غلامحسین زاهدان  
علی اصغر عاقی قنبر علی زاهدان  
حبیب الله ملایی محمد حسین ایرانشهر  
سید اصغر خاوری غلامرضا زاهدان  
داوود شیرازی نورالله زاهدان  
شفیع محمد صلاح زهی محمد ایرانشهر  
عبدالرسول عباسی محمد زاهدان  
محمد حسین داغکارزاده غلامحسین نیک شهر  
عباس سرگزی ابراهیم خاش  
محمد شاه بیگی غلام زاهدان  
شاهرخ امینی شیرزاد چابهار  
غلامرضات تیر افکن محمد زابل  
علی اصغر تکیه ارانی سید محمد ایرانشهر  
علی اصغربهنام نیا علی زاهدان  
محمد پیری حسن زابل  
علی حسن زاده غلام زاهدان  
علیرضارجائی غلامحسین زاهدان  
محسن شاهسواری تیمور زاهدان  
علیرضا عادل محمد رضا زاهدان  
محمد قائم دوست محمد زاهدان  
علیرضاکاشانی اصغر زاهدان  
احمد مولایی قائم آبادی غلامحسین زاهدان  
اکبر ملک آرایی عبدالحسین زاهدان  
اکبر دهباشی صفر زابل  
محب علی معمری محمود زابل  
رئیس ریگی * خاش  
فریدون شیردلی حسین زابل  
عیسی نکویی غلامرضا زابل  
احمد علی قنبری عباس زاهدان  
مهدی ملایی عنایت زاهدان  
حسین ضامن علی اصغر زاهدان  
علیرضا غلامیانی محمد زابل  
فرشید سروانی صمد زاهدان  
محمد ایوب سپاهیان عثمان سراوان  
ملنگ سپاهیان خدابخش سراوان  
حسین شهرکی غلامحسین زاهدان  
رضا شهرکی غلامحسین زاهدان  
غلام حیدر لک زایی محمد زابل  
محمود حیدری محمد جان زابل  
غلامرضا خداپرست حسین زابل  
احمد علی درگی محمد زاهدان  
محمود آصفی تقی زابل  
موسی پوینه ابراهیم زاهدان  
علی اکبر ترشیزی غلامعلی زاهدان  
محمد صالح چهارزهی پنجشنبه زاهدان  
غلامعلی حسینی محمد زاهدان  
علی رضا حن پور عباس زاهدان  
محمد رضا حسنی علی زابل  
احمد چوپانی بمانعلی زاهدان  
غلامحسین پیری ابراهیم زابل  
عیسی نگویی غلامرضا زابل  
حسینعلی مژه سپید حبیب الله زابل  
عبدالحسین فریفته محمد حسین زاهدان  
یوسف سنچوی بدیل زابل  
ابراهیم سرحدی قربان زابل  
عباس نواب زاده علی زابل  
احمد پودینه رضا زابل  
علیرضا رخشانی غلامعلی زابل  
شیرعلیراهداری غلام علی زابل  
غلامرضا مرتضوی مرتضی زاهدان  
حسین نوکندی عباس زاهدان  
جواد عاقلی   زاهدان دیده بانی
محمد علی رجبیان حاجی زابل  
حسین فرشید پور   زابل دیده بانی
حسن فرشید پور   زابل  

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد