شهرستان کرمان

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستان کرمان

نام و نام خانوادگی نام پدر شهرستان محل سکونت محل خدمت تیپ ادوات
ابوالقاسم خواجه حسینی نعمت الله کرمان ضدزره
احمد رسایی   کرمان  
احمد رضا حسین خانی علی اکبر کرمان ضدزره
اسحاق سجادي محمد كرمان  
اسحق کمالی حسین کرمان  
اسماعیل اسدی نعمت الله کرمان 107
اسماعیل ذاکری   کرمان 107
اسماعیل رشیدی   کرمان  
اسماعیل شهیدی نصب رضا کرمان 107
افلاطون حمزه اي اميرعلي كرمان  
اکبر حسین رضایی   کرمان خمپاره
اکبر شامحمد پور عسکری   بردسیر  
امام علی کمالی   کرمان  
امان الله ایاغ کریم  کرمان ادوات سبک
يوسف امیر شکار   کرمان ضدزره
ايرج سالاري امیری   کرمان  
بهروز نجفي احمدقلي كرمان  
پاکیش   کرمان دیده بانی
پرويزاميرتيموري مختار كرمان  
پرویز ظهیری   کرمان 107
پور جواران   کرمان  
تركعلي فرد محمدعلي كرمان  
جعفرمحمدي عباس شهداد  
جلال افتابي محمد كرمان  
جليل محمدي غلامعلي شهداد  
جوادپرهيزگار عبدالحسين كرمان  
چراغعلی شمس الدینی ( ابراهیم ) بیگ میرزا کرمان ضدزره
حاج علی نقوی   کرمان  
حجت عرب احمد كرمان  
حسن ایرانمنش محمد کرمان  
حسن ایرانمنش ماشاءالله کرمان ضدزره
حسن پور محي ابادي نعمت الله جوپار  
حسن پور محی آبادی حسین کرمان ضدزره
حسن دسترنج محمد کرمان  
حسن رجایی   کرمان  
حسن شاه محمدی صفر کرمان  
حسن فولادي ماهاني محمد كرمان  
حسين اميري حسن کرمان ستاد
حسين حسني سعدي محمد كرمان  
حسين دهقاني ميرزامحمد كرمان  
حسين قوام ابادي محمد كرمان  
حسین اسماعیل بیگی   کرمان 107
حسین افشار منش   کرمان خمپاره
حسین پور امینایی   کرمان  
حسین تیموری   کرمان ضدزره
حسین جعفری   کرمان خمپاره
حسین حسنی سعدی محمد کرمان  
حسین رضا علی محمد کرمان ضدزره
محمد حسین سیوندی محمد رضا کرمان ضدزره
حسین عبدالعلی نژاد حسن کرمان ستاد
حسین عسکری محمد کرمان  
حسین فولادی ماهانی محمد کرمان 107
حسین کار آموزیان   کرمان دیده بانی
حسین نوذری عبدالحسین کرمان ضدزره
حميد حسيني غلامحسين كرمان  
حميد شورابادي درويش شهداد  
حمید نصیری مقدم حسین کرمان ضدزره
خدا یار شهابی یار الله کرمان ضدزره
داوود زینل آبادی اسدالله کرمان  
دکتر احمد عربنژاد   کرمان خمپاره
دکتر حجت مرادی   کرمان دیدبان
دکتر دماوندی   کرمان  
دکتر علی اصغر احمدیان   کرمان دیده بانی
دکتر محمد رضا آقا ملایی عزت الله کرمان ضدزره
    کرمان دیدبانی
رحيم انصاري حائري خورشيد كرمان  
رضا اذري علي كرمان  
رضا بالي اقا حسين كرمان  
رضا بامی آقا حسین کرمان  
رضا حسنی سعدی اکبر کرمان خمپاره
رضا حسین خانی علی کرمان ضدزره
رضا دوست محمدی یونس کرمان ضدزره
رضا رضايي سعديار كرمان  
رضا زنگی آبادی   کرمان دیده بانی
رضا شمس الدینی   کرمان ضدزره
رضا عبدي رمضان كرمان  
رمضان سهرابي كاكاجان كرمان  
روح الله میرزایی سعدالله کرمان دیدبان
سرتيپ هماراد علي كرمان  
سعید صدری   کرمان دیده بانی
سيدباقر حسيني سيدمرتضي كرمان  
سیامک میر گنجانی حسین کرمان ضدزره
سید جلال حسینی سید جواد کرمان  
سید علی هاشمی سید نعمت الله کرمان ضدزره
سید مهدی خوشرو   کرمان خمپاره
شکرالله لورک جان الله کرمان ضدزره
علی نعمت الهی عباس کرمان ضدزره
طالب شمس الدینی اسفندیار کرمان خمپاره
عباس امیر سبتکی   کرمان خمپاره
عباس عليدادي سليماني تاج مراد کرمان  
عباس کاربخش حسن کرمان  
عباسعلي شمسي محمدعلي كرمان  
عباسعلي ميرگنجاني ابراهيم كرمان  
عبدالرضا رازمند غلام کرمان خمپاره
عبدالغفور سلطانی مصیب کرمان ضدزره
عبدالله سلیمانی عریرالله کرمان ضدزره
عزت الله شمس الدینی اسحاق کرمان  
علي علي اكبري صفر كرمان  
علي ميري اكبر شهداد  
علي نجفي عبادقلي كرمان  
عليرضا رفيعي محمود كرمان  
عليرضا نگارستاني اكبر كرمان  
علی اسماعیلی محمد کرمان  
علی اشرف گنجوئی   کرمان خمپاره
علی اصغر احمدیان محمد علی کرمان دیده بانی
علی اصغر زارعی حسین کرمان ضدزره
علی اصغر سلطانی نعمت الله کرمان ضدزره
علی افضلی حسین كرمان ضدزره
علی خزایی لطف الله کرمان  
علی رجبی   کرمان  
علی رضا معاقی   کرمان دیده بانی
علی سلاجقه موسی کرمان ضدزره
علی سلطانی ماشاء الله کرمان ضدزره
علی علی اکبری صفر کرمان  
علی محقق   کرمان دیدبان
علی مختار آبادی   کرمان  
علی ناز حسیخانی   کرمان 107
علی نبی زاده مصطفی کرمان خمپاره
علیرضا رفیعی محمود کرمان دیده بانی
علیرضا معافی هاشم کرمان دیده بانی
علیرضا نگارستانی اکبر کرمان  
عنايت الله رضاخاني محمد علی کرمان ضدزره
عنايت الله شورايادي اكبر كرمان  
عنایت الله شور آبادی اکبر کرمان  
عنایت قریه میرزایی اکبر کرمان 107
غلامحسين تقوي عبدالله كرمان  
غلامحسین تقوی حسین کرمان  
غلامرضا بازیار   کرمان ضدزره
غلامرضا ژیانپور شهریار کرمان  
غلامرضا محمودی عباس کرمان خمپاره
قاسم عسکری جواران غلامرضا کرمان خمپاره
كريم زيبري فتح الله كرمان  
كريم گنجه اي   كرمان  
کریم گنجه ای   کرمان  
گنجعلي پيرغيبي محمد شهداد  
ما شاءالله شهابی نژاد احمد کرمان ضدزره
ماشائالله شهابی   کرمان  
ماشاالله شهابی احمد کرمان ضدزره
مجيد شاه حيدري مراد کرمان  
مجيد حسيني محمد كرمان  
مجيد رضايي محمد كرمان  
مجيد قوام ابادي حسين كرمان  
مجيدهمت افزا علي كرمان  
مجید حسینی  محمد کرمان ضدزره
مجید شجاعی عباس کرمان خمپاره
مجید علم حسین کرمان  
عبدالمجید مستقیمی   کرمان ضدزره
مجید همت افزا علی کرمان  
محسن ايرانمنش محمد كرمان  
محمد اسماعیل زاده حیدر کرمان  
محمد افشارمنش غلامحسين كرمان  
محمد امیری   کرمان دیده بانی
محمد بامنظور   کرمان دیده بانی
محمد جلالی جواران اصغر کرمان ضدزره
محمد جواد پور نامدار عباس کرمان  
محمد جواد خیامی محمد کرمان  
محمد حاج محمدي محسن كرمان  
محمد حاج محمدی محسن کرمان  
محمد حاجی زاده رضا کرمان ادوات سبک
محمد حسین اسماعیلی   کرمان ادوات سبک
محمد حسین کریمی زاده داود کرمان  
محمد حسین نعمتی   کرمان ضدزره
محمد حسینخانی خدا کرم کرمان  
محمد دهقان احمد کرمان  
محمد دهقاني احمد كرمان  
محمد رضا اسدی   کرمان دیده بانی
محمد رضا بلوچی اسحق کرمان ضدزره
محمد رضا دانشی   کرمان دیده بانی
محمد رضا شهریاری غلام کرمان ضدزره
محمد رضا کرامت   كرمان خمپاره
محمد رضا ماهینی احمد کرمان  
محمد رضا مغفوری   کرمان ستاد
محمد سمیع حسین خانی   کرمان ضدزره
محمد شهيدي علي اكبر كرمان  
محمد عسکری لری غلامرضا کرمان خمپاره
محمد علی امیری خانجان کرمان خمپاره
محمد علی مغفوری اكبر کرمان ستاد
محمد علی وحیدی   کرمان  
محمد محمدی قناغستانی علی کرمان  
محمد ميران برجعلي كرمان  
محمد ميري صفر شهداد  
محمد ندافیان علی کرمان دیده بانی
محمد وهابی   کرمان ضدزره
محمدجواد پورنامدار عباس كرمان  
محمدرضا سلماني غلامحسين كرمان  
محمدرضا ماهيني احمد كرمان  
محمدعلي بيت الهي حسین کرمان ستاد
محمدعلي عطايي مظفر كرمان  
محمود حسینخانی احمد کرمان ضدزره
محمود شمسی   کرمان پشتیبانی
محمود عادلزاده غلامحسين كرمان  
مرتضی سعید یار علی کرمان  
مسعود سلطانی نژاد یار علی کرمان 107
مسعود مستقیمی محمد رضا کرمان ضدزره
مصطفي استقامت محمدعلي كرمان  
مصطفي معين الديني محمد بردسير  
مصطفی بابایی نژاد احمد علی کرمان  
منصور سلطانی اکبر کرمان  
منصوربرلطفي اكبر كرمان  
منوچهر شمس الدینی سیف اله کرمان  
منوچهرشمس الديني سيف الله كرمان  
مهدي حبيب پور علي كرمان  
مهدی عسکری محمد کرمان ضدزره
مهدی مرادی   کرمان ضد زره
ميرعلي يزدي نژاد سيد ابوالقاسم كرمان  
میر علی یزدی نژاد سید ابوالقاسم کرمان  
نعمت الله سالار پور   بردسیر دیده بانی
نعمت الله عامری علی کرمان ضدزره
هدایت رحیم پور   کرمان ضدزره
هوشنگ تاج الدینی میر اسماعیل کرمان ضدزره
يحيي رستمي محمد شهداد  
یحیی عسکر پور   کرمان دیدبان
علي سركوهي جبالبارزی احمد علی کرمان گد عاشورا
هوشنگ افضلى سعدالله کرمان ادوات سبک
محمد باقر اسلامي لطف الله کرمان  
منصور عبدلی نژاد احمد کرمان ادوات سبک
رمضان جرینی زاده علی کرمان خمپاره
احمد رضا صالحی   بردسیر  
حسین سعید   بردسیر  
رضا رضایی   بردسیر  
سیف اله معلی زاده   بردسیر  
مصطفى آزادفر قاسم کرمان ضد زره
نصرالله افضلی حسین کرمان 107
احمد افضلی   کرمان ضد زره
علی جان آقا ملایی نورالله کرمان ضد زره
محسن نصرالهی حسین کرمان خمپاره
احمد جلالی   کرمان ضد زره
محمد زنگی آبادی حسین کرمان ستاد
مجید رضایی محمد کرمان 107
روح الله اسکندری رضا کرمان ضد زره
عباس تقی زاده غلامعباس کرمان ضد زره
هدایت الله رحیم پور موسی کرمان ضد زره
عزت الله رحیم پور موسی کرمان ضد زره
ماشاء الله شهابی   کرمان  
محمد شهابی زلفعلی کرمان  
عزت الله اکبر زاده   کرمان  
محمد ابراهیمی فرد حسن کرمان ضدزره
عباس فروتن   کرمان  
عباس محمد آبادی   کرمان  
غلامرضا کاربخش راوری عباس کرمان ضدزره
 مجتبی دهقانی اصغر کرمان خمپاره
منصور یزدیزاده علی کرمان  
علی میر احمدی حسین کرمان  
حمید عبدالهی عباس کرمان  
علیرضا عسکر پور محمد کرمان  
مصطفی آزاد فر قاسم کرمان  
علی قربانی غلامحسین کرمان  
مهدی حسنی علی کرمان  
هوشنگ افضلی محمد حسین کرمان  
رضا صفری زاده خان جان کرمان ادوات سبک
موسی امیری کرم کرمان  
رضا آقا رضایی سعدیار کرمان ضدزره
محمد انجم شعاع حسین کرمان  
مجید حاج سید حسینی احمد کرمان  
سلمان جبالبارزی مرید کرمان  
محمد رضا کامیاب یحیی کرمان  
حسین عسکری   کرمان  
سعید شاهرخی رشید کرمان ضدزره
سید محمد حسینی سید محمود کرمان ضدزره
موسوی   کرمان ستاد
خاکسار   کرمان  
فتحی   کرمان  
محمد اسکندری غلامرضا کرمان خمپاره
مرتضی علی پور امید علی کرمان 107
پرویز نجفی اصغر کرمان خمپاره
سید حمید حسینی سید غلامحسین کرمان 107
محسن ایرانمنش محمد کرمان 107
محمد حاج محمدی حسن کرمان 107
دکتر داوود سلطانی امید علی کرمان 107
عباسعلی میر گنجانی   کرمان  
اصغر آموزنده علی کرمان ستاد
محمد امیری خانمکان   کرمان دیده بانی
دکتر منظری توکلی   کرمان  
حسن فاتحی محمد رضا کرمان خمپاره
محمد ضیاء الدینی علی کرمان ضدزره
رضاعبدا...پور شکرالله کرمان  
 عبدالله سلیمانی عزیز الله کرمان ضدزره
هدایت جزینی زاده اسفندیار کرمان خمپاره
محمد صادقی محمد علی کرمان ستاد
علیرضا احمدی احمد گلباف ادوات سبک
 حميد زهرودي ماشاء الله کرمان پشتیبانی آتش
عباس شريف پور موسی کرمان ادوات سبک
محید رضایی   کرمان 107
حمید قلی زاده   کرمان 107
محمد گنج کویری   کرمان 107
مهدی خجسته   کرمان 107
اصغر آران   کرمان 107
اکبر اراوند   کرمان ستاد
علی عسکری   کرمان ستاد
علی زنگی آبادی   کرمان ستاد
رضا عباسی   کرمان ستاد
محمد علی صادقی   کرمان ستاد
مهدی صادقی   کرمان ستاد
مراد علی آقا ملایی قدمعلی کرمان ضدزره
یوسف امیری آقا رضا کرمان ضدزره
تیمور آقا ملایی عبدالله کرمان ضدزره
احمد افضلی محمد طاهر کرمان ضدزره
احمد افضلی محمد سمیع کرمان ضدزره
جعفر عزیزالهی   کرمان ضدزره
موسی پور شمس الدینی نیا محمد کرمان ادوات سبک
نصرالله حسینخانی احمد کرمان ضدزره
علی حسینخانی حسین کرمان ضدزره
احمد حسینخانی محمد خسین کرمان ادوات سبک
سهراب اقبالی خرم کرمان ادوات سبک
محمد سلاجقه نعمت الله کرمان ادوات سبک
حسین خاکسار   کرمان  
حاتم صفی نژاد   کرمان  
علی سلطانی لک   کرمان خمپاره
حسین علی محمدی   کرمان  
احمد مقصودی محمد قاسم کرمان خمپاره
محمد رضا سالاری سیف الله بردسیر  
علی کوهی زاده حسن گلباف  
حمید ترابی اسدالله گلباف  
محمود ابراهیم زاده حاجی گلباف  
علی محمدی محمد کرمان  
محمود خواجویی رضا کرمان  
عباس خواجه علی کرمان  
قاسم تاج الدینی حسن گلباف  
سید عباس حاج علی خانی سید کمال گلباف  
احمد بهری محمود گلباف  
محمد بهری محمود گلباف  
سید رضا منصور کریمی سیف بنان گلباف  
رضا جلالی حسین گلباف  
عیسی محمود زاده دادخدا گلباف  
رضا قادری درویش گلباف  
مرتضی عباس زاده محمد گلباف  
علی کاکوئی رضا بردسیر  
محمد امانی ابن علی بردسیر  
غلامحسین موسی کاظمی نصرالله بردسیر  
علی مختار آبادی محمد کرمان  
رمضان محمد رضا خانی حسین کرمان  
ابراهیم زنگی آبادی حسین کرمان  
ماشاء الله زرنگ فیض الله کرمان  
محمد شفیعی غلامرضا کرمان  
غلامحسین ملک گوهری محمد ابراهیم کرمان  
یارالله زرنگ فیض الله کرمان  
علی حراسانی حسن کرمان  
محمد رضا جباری ایرج کرمان  
غلامجسین شیروانی جواد کرمان  
حسین زنگی آبادی غلامرضا کرمان  
محمود زنگی آبادی عباس کرمان  
محمود زنگی آبادی علی کرمان  
عباس زنگی آبادی علیجان کرمان  
حاج محمد زنگی آبادی حسین کرمان  
محمد زنگی آبادی عباس کرمان  
محمد زنگی آبادی علی کرمان  
عباس ایرانمنش علی کرمان  
حاج اسدالله پاینده اکبر کرمان  
قاسم زنگی آبادی علی کرمان  
حاج حسن زنگی آبادی علیجان کرمان  
علی زنگی آبادی محمد کرمان  
علی زنگی آبادی محمد کرمان  
احمد زنگی آبادی علی کرمان  
جواد احمدی حسن کرمان  
اکبر نصیری میرزا جان کرمان  
احمد دهقانی حسین کرمان  
رمضان رضا خانی حسن کرمان  
محمد علی شفیعی قاسم کرمان  
علی مختار آبادی محمد کرمان  
ابراهیم زنگی آبادی حسین کرمان  
عبدالحسین امینی حسن گلباف  
امرالله جلال ایمنی شکرالله گلباف  
ماشاءالله پور قنبری حسن گلباف  
محمد پور عباس کرمعلی گلباف  
علی خدادادی محمد گلباف  
عباس محمدی نورالله گلباف  
رضا کرمی درویش علی کرمان  
عباس منصور سیستانی عیسی کرمان  
سیامک ثقفی بهزادی ولی الله کرمان  
علی کمالی   کرمان  
دهقانی   کرمان  
علی زنگی آبادی رضا کرمان  
نصرت الله حسینی حسین کرمان  
محمد مومنی حسن کرمان  
سید اکبر افتخاری سید حسین گلباف  
حسین حسین نژاد اکبر گلباف  
حسن زعیم باشی عباس گلباف  
کاووس امینی محمد یار گلباف  
رضا کوهی زاده علی گلباف  
سید امین الدین الموسوی فضل الله کرمان  
ناصر صمصامی اسدالله کرمان  
رضا علیزاده حسین گلباف  
مهدی حبیب پور علی کرمان  
علیرضا نگارستانی اکبر کرمان  
تیمور آقا ملایی عبدالله کرمان  
سید حسین خوشرو سید رضا کرمان  
محمد حسین نماریان مهدی کرمان  
محمود حسینخانی محمد کرمان  
محمد حسین بارانی محمد کرمان  
عباس علی شمسی محمد علی کرمان  
حسین محمدی محمد کرمان  
تاج علی شهدادی حسین کرمان  
عبدالحمید شمسی عبدالمجید کرمان  
محمد اسماعیل بیگی حبیب الله کرمان  
محمد علی میر حسینی محمود کرمان  
علی جعفری   کرمان ضدزره
محمد رضا شفیعی علی اصغر کرمان خمپاره
حسین علی محمدی خانجان کرمان  
داد خدا پورمند علی کرمان ادوات سبک
سید میثم حسینی نژاد   کرمان  
غلامعباس شمس الدینی فیض الله کرمان  
محسن مظلومی احمد بردسیر  
محسن جباری ایرج کرمان  
محمود گنجعلی خانی علی اکبر کرمان  
محمد مرادی عباس کرمان  
عباس پور فتح علی صادق کرمان  
محمد حسین صمدانی محمد کرمان  
وحید باقری   کرمان  
مهدی اسدی محمد کرمان  
مهدی زنگی آبادی رضا کرمان  
امان الله فخاری اصغر کرمان  
کرامت معین الدینی هدایت بردسیر  
طهماسب ملک قاسمی یوسف بردسیر  
امان الله ملک قاسمی عوض بردسیر  
محمد محمدی اصغر کرمان  
محمود عاقلی علی کرمان  
محمد امیر مجاهدی علی اکبر کرمان  
حسن طاهری محمد کرمان  
عباس امیری علی کرمان  
محمد کلاه روز زاده علی کرمان  
علیرضا احدی احمد گلباف  
ایرج احمد حسین گلباف  
محمود حسنی محمد کرمان  
محمد هادی مغفوری حبیب الله کرمان  
مجید مسلم حسین کرمان  
سید حمید رضا جعفری سید عباس کرمان  
اصغر خسروی حسین بردسیر  
منصور فولادی ماشاءالله بردسیر  
حمید طاهری اسکندر گلباف  
بهروز آقایی ابراهیم کرمان  
اصغر خسروی حسین بردسیر  
علی سمندری توکل کرمان  
اکبر ابراهیمی پور علی کرمان  
حاج ابوالقاسم رحمانیان محمد علی کرمان  
محمد رضا عباسی رضا کرمان  
محمد رضا محمودی عباس کرمان  
حسین دهقانی اکبر کرمان  
حسن سیستانی ولی گلباف  
محمود نگارستانی احمد علی بردسیر  
احمد عنایتی پور رضا کرمان  
احمد برجی چوپان کرمان  
مهدی عسکری محمد کرمان  
حسین ثمره ابراهیم غلامحسین کرمان  
حسین علی عباسی محمد کرمان  
عباس یزدانی غلامحسین کرمان  
علی صابر ماهانی ماشاءالله ماهان  
ناصر بوسنیدنی منصور کرمان  
محمد مهدیزاد شعبان گلباف  
عباس گودری اکبر گلباف  
حسین نوروزی عباس گلباف  
حسین کاظم زاده محمد کرمان  
محمد کلاهدوز اصغر کرمان  
عباس قوام آبادی علی کرمان  
عیسی پودینه غلامعلی کرمان  
احمد جوزانی کهن محمد رسول کرمان  
رضا علی کریمی محمد کرمان  
حسن محمد حسنی محمد کرمان  
حاج مهدی خراسانی حسن کرمان  
محمد حسین محمدی ماشاءالله کرمان  
علی تیکدری محمد کرمان  
مهدی آنتین ماشاءالله کرمان  
احمد دانایی محمد علی کرمان  
ناصر مهر پرور محمد کرمان  
عبدالله مهدی پور اکبر شهداد  
احمد پور محی آبادی حسین ماهان  
حمید قوام آبادی حبیب الله کرمان  
مرتضی بقعه ای محمود کرمان  
غلامرضا رضایی صفر کرمان  
حسن امیری احمد کرمان  
اکبر شیخ حسینی بیت الله کرمان  
رضا محمدی صفر شهداد  
علی محمدی اکبر شهداد  
حمزه ستار علی کرمان  
عبدالله صادقی عیسی کرمان  
محمد علی رئیسی غلامحسین کرمان  
کاظم منتظری محمد کرمان  
موسی اکیا جمالی حسن کرمان  
رضا قضوی مهدی کرمان  
محمد حجت سعادتی سید جعفر کرمان  
محمد دوست جواد کرمان  
فرشاد دیهیم فریدون کرمان  
علی رضا بیگ مرادی ماشاءالله کرمان  
حسین محمودی اکبر شهداد  
مجید نامجو غلامعباس شهداد  
محمود همایی عباس گلباف  
غلامرضا سالاری یدالله کرمان  
عطاءالله جزمروز نبی غلامحسین کرمان  
نجات رمضانی جان الله کرمان  
امرالله ابراهیمی سعدالله کرمان  
سعدالله رمضانی مراد کرمان  
محمد رود مشکی رمضان کرمان  
ملک نوری نژاد مرید کرمان  
روح الله دهقان قاسم کرمان  
حسین اسکندری کریم  کرمان  
محمد مهدی حسن زاده حسین کرمان  
علی جهانتیغی غلامحسین کرمان  
مصطفی فرنگ قاسمی علی کرمان  
احمد رضایی همت کرمان  
عبدالله زورونی حاجی کرمان  
محمد مهدی زینلی پاریزی ماشاءالله کرمان  
رضا دهمرده غلامعلی کرمان  
محمد رضا رضوانی غلام کرمان  
محمد رضا سالاری لطفعلی کرمان  
علیرضا قرچی عباسعلی کرمان  
شیر علی فوزی عباس کرمان  
حمید رضا سنچولی محمد حسین کرمان  
عبدالحمید اباقر غلام کرمان  
حسین صابری مقدم احمد ماهان  
علی حسین شاهی ماشاءالله ماهان  
محمد جواد خالقی عباس ماهان  
علی امیر ماهانی حاج صفر ماهان  
مرتضی رفیق اکبر ماهان  
علی آتین درویش ماهان  
حسین حسین شاهی محمد ماهان  
محمد خلیل زاده حاج علی ماهان  
حمید ایوبی محمد ماهان  
محمد رضا کار آموزیان غلامحسین ماهان  
علی مهرابی محمد ماهان  
سید محسن رضوی احمد ماهان  
علی تقی زاده ماشاءالله ماهان  
مهدی نیمائیان احمد ماهان  
رضا خالقی محمد ماهان  
رضا برزگر اکبر بردسیر  
اصغر آژ مراد کرمان  
مجید سلطانی خیرتعلی کرمان  
محرم برآوردی عبدالرضا کرمان  
روان بخش زینل پور خدابخش کرمان  
محمود عامری احمد کرمان  
باباجان ملک اولادی عزتعلی کرمان  
وحید هاشمی نژاد یار احمد کرمان  
عباس محمود آبادی حبیب الله کرمان  
محمود امانی ابن علی کرمان  
سید علی محمود آبادی سید حسن کرمان  
حسن ابراهیمی سلیمان کرمان  
غلامرضا نصرت آبادی علی اکبر کرمان  
هوشنگ امیر خزایی هدایت الله کرمان  
رضا جعفری حسین کرمان  
رضا راینی جعفری عزیزالله کرمان  
بیژن مروی زاده عباس کرمان  
علی حاج امیری داوود کرمان  
عباس منصوری محمد کرمان  
حسن وفا زاده محمد گلباف  
احمد هادی نژاد علی کرمان  
محمد رضا ترکزاده اکبر کرمان  
حسین اربخش علی کرمان  
سهراب ذوالفقاری احمد کرمان  
حمید قوام آبادی اصغر کرمان  
اکبر عباس زاده حسین کرمان  
ابراهیم فرحبخش نعمت الله کرمان  
حسین اسلامی نیاز علی شهداد  
علی خیلی وند اکبر کرمان  
محمود محسنی حسن گلباف  
غلامعلی نوزدلی غلامحسین کرمان  
محمود حسن آبادی رمضان کرمان  
محمد حسین بابایی اکبر کرمان  
حسین یحیی پور عیسی کرمان  
حمید رضا بالیاف حسین کرمان  
حسین حسنی اکبر باغین  
حسن زنگی آبادی رضا کرمان  
محمد عبدالهی ماشاءالله کرمان  
علی کار بخش حسین کرمان  
حسین حسنخانی بختیار کرمان  
محمد حسین بامری علی کرمان  
علی پور نامدار علی اکبر کرمان  
فرهاد شهریاری علی کرمان  
جهانگیر سیتان پیرا حسین بردسیر  
محمد رضا مسلمی زاده علیرضا کرمان  
حسامدین یوسفی غلامعباس کرمان  
مهدی دهقانی پور حسین کرمان  
علیرضا بیل دار اسماعیل کرمان  
رسول صابر ماهانی سلمان کرمان  
غلامرضا حسنی پور ماشاءالله کرمان  
محمد شیخ علی بابایی علی کرمان  
محمد ولی ذلفی آبادی محمد کرمان  
محمد رضا کارگر علی کرمان  
رمضان زنگی آبادی حسن کرمان  
مجید یوسفی عباس کرمان  
علی زنگی آبادی عباس کرمان  
حسین قلی زاده محمد کرمان  
احمد اسماعیلی ابراهیم کرمان  
حسین محمودی عباس کرمان  
محمد دست جردی عباس کرمان  
مهدی خالقی حسین کرمان  
حسن پیشاعرت حسین کرمان  
علیرضا زرد کلاه غلامرضا کرمان  
حسن بلوچی دست جردی عباس کرمان  
علی خالقی حبیب الله کرمان  
محمد فرحبخش غلامحسین کرمان  
محمد محمدی اکبر کرمان  
محمد علی محمدی حسین کرمان  
رضا خالقی ماشاءالله کرمان  
ماشاءالله فروغی محمد کرمان  
محمد خالقی احمد کرمان  
علی خالقی محمد کرمان  
حسین علیپور ماشاءالله کرمان  
عبدالرضا طباخی احمد کرمان  
محمد رضا دولت آبادی اسماعیل کرمان  
غلامرضا شهبا باران کرمان  
جلال جمال پور مراد کرمان  
رضا قاسمی عباس قلی کرمان  
علی علی رضایی عوض کرمان  
علی خدا بخش محمد کرمان  
غلامرضا جعفری علی کرمان  
احمد فتحی ماشاءالله کرمان  
مجید حاجی زاده جلال کرمان  
حسین شهریاری محمد کرمان  
علی انجم شعاع مختار کرمان  
محمد علی روحانی حبیب الله کرمان  
حسین رشیدی علی کرمان  
داوود کرکی محمد کرمان  
حسین حسنی سعدی اکبر کرمان  
مهدی خالقی اکبر ماهان  
علی خالقی اسدالله ماهان  
محمد جواد خالقی عباس ماهان  
احمد خالقی حسین ماهان  
غلامحسین خالفی اصغر ماهان  
مجید خالقی اصغر ماهان  
ابوالقاسم رحمانیان محمد علی کرمان  
داوود ترکمن حسن کرمان ادوات سبک
رضا قلالی حسین گلباف ادوات سبک
محمد جهرمی محمود گلباف ادوات سبک
احمد جهرمی محمود گلباف ادوات سبک
سید عباس حاج علی خانی سید کمال گلباف ادوات سبک
عیسی حسن نژاد حسن گلباف ادوات سبک
سید عباس حاج علیجانی سید کمالی گلباف ادوات سبک
غلامحسین رئیس کاطمی نصرالله بردسیر ادوات سبک
محمد علی زنگی آبادی علی کرمان ادوات سبک
محمد حسن صمدانی محمد کرمان ادوات سبک
رضا قادری درویش گلباف ادوات سبک
علی کاکویی رضا بردسیر ادوات سبک
محمد کلاه دوززاده علی کرمان ادوات سبک
سید رضا منصور کریمی سید زمان گلباف ادوات سبک
عیسی محمود زاده دادخدا گلباف ادوات سبک
طهماسب ملک قاسمی یوسف بردسیر ادوات سبک
رمضان ملک قاسمی حسین بردسیر ادوات سبک
کرامت معین الدینی هدایت بردسیر ادوات سبک
امان الله ملک قاسمی عوض بردسیر ادوات سبک
محمد امامی ابن علی بردسیر ادوات سبک
هوشنگ امیر طاهری نجاتعلی کرمان ادوات سبک
ایرج احمدی حسین گلباف ادوات سبک
علی افضلی محمد کرمان ادوات سبک
محمد جلالی جمارانی اصغر کرمان  
حمیدرضا اسلامی علی کرمان  
احمد اسدی اکبر کرمان  
حمید امیری عباس کرمان  
تاجعلی شهدادی حسین کرمان  
ولی الله علیزاده حسین کرمان  
عباس اباذری اسدالله کرمان  
بمانعلی سلطانی نجاتعلی کرمان  
اسدالله شیخ اسدی یدالله کرمان  
علی عبدالعلی محمد کرمان  
مصطفی عرب نژاد مختار کرمان  
داریوش غضنفریان قربانعلی کرمان  
حسین لنگری زاده علی کرمان  
حسین مختار آبادی حسن کرمان  
محمود محمد آبادی صفر ماهان  
محمد رضا فلاحتی ماشاالله کرمان  
ماشاالله نظری پور عباس کرمان  
غلامعلی ذوالفقاری ماشالله کرمان  
جواد روح الهی محمد کرمان  
غلامعلی رشید نسب ابراهیم کرمان  
علی زنگی آبادی محمد حسین کرمان  
محمود سنایی علی کرمان  
علی شریف آبادی حسن کرمان  
مهدی علیرضایی علی کرمان  
سید جعفر نادری سید باقر کرمان  
محمد جعفر راینی نعمت الله کرمان  
حسن نژآدشاهرخ آبادی محمد کرمان  
رضا همت آبادی غلامحسین کرمان  
حسین اسماعییلی قاسم کرمان  
محمد حسین عرب نژاد علی کرمان  
امیر کوتاه زاده احمد کرمان  
حسن کاظمی پور احمد کرمان  
جهانگیر صدقی محمد کرمان  
محمد کامیاب اصغر کرمان  
محمد رضا کیانی عباس کرمان  
غلامحسین کلانتری محمد کرمان  
اصغر محمد باقری اصغر کرمان  
حسین دوست علی علی کرمان  
مصطفی دهقان اصغر کرمان  
داوود روح اللهی محمد کرمان  
حسین اکبر پور مرتضی کرمان  
احمد امیر پور غلامحسین ماهان  
عباس اسدی ماشالله گلباف  
محمد رضا ایرانمش محمود کرمان  
محمد افژولند احمد کرمان  
محمد علی صادقی علی کرمان  
مهدی مرادی ماشالله کرمان  
سید محمد علی ابراهیمی عباس کرمان  
مجید محمودی راینی احمد کرمان  
مسعود محمدی احد کرمان  
مهدی زینلی زرندی احمد کرمان  
مهدی زنگی آبادی قدیر کرمان  
حمید بلوردی احمد کرمان  
نعمت الله سالاری پورعرب محمد کرمان  
مهدی شاهرخی حسن کرمان  
حسین غضنفری مراد کرمان  
محمد کریم زاده عبدالله کرمان  
حسین کارآموزیان اکبر ماهان  
علی محمودآبادی علی اکبر کرمان  
محمد علی عسکری احمد کرمان  
اکبر اراوند علی کرمان  
محمد علی بیت الهی حسین کرمان  
محمد علی صوفی آبادی عباس کرمان  
حسین صادقی علی کرمان  
علی عبدالعلی محمد کرمان  
تاجعلی ملک قاسمی حسینعلی بردسیر  
اصغر آموزند علی کرمان  
مختار رئیس محمد علی کرمان  
غلامرضا ملک نژاد عباس بردسیر  
جلیل محمدی غلامعلی شهداد  
محمد جواد مرزبن محمد کرمان  
محمد مومنی حسن کرمان  
احمد طبسی نژاد غلامحسین کرمان  
حمید طاهر اسکندر گلباف  
محمد سلطان نژاد عباس کرمان  
محمد سنجیده رمضان کرمان  
مجید علم حسین کرمان  
احمد درانی محمد کرمان  
نصرالله رجبی حسین کرمان  
علی زنگی آبادی رضا کرمان  
احمد مشک زاده علی اکبر کرمان  
عباس نصیری جواد گلباف  
محمد وهابی گرگی عباس کرمان  
سید عبدالحسین هادی زاده محمود کرمان  
حمید رضا ایثار بخش حسن کرمان  
صادق جوپاری نصر الله ماهان  
رمضان صفری زاده خانجان کرمان  
مسعود ابراهیم حسین کرمان  
حسین سلیمانی علی کرمان  
حمید زهرودی ماشالله ماهان  
ولی الله درویشی رمضان ماهان  
جواد حسنی هاشم کرمان  
احمد پورمحی آبادی عباس کرمان  
محمد مهدی یوسفی حبیب الله کرمان  
منصور نامجو علی کرمان  
علی کردستانی نظر الله کرمان  
یوسفعلی صفی اده کوهیار کرمان  
جان الله سلیمانی رضا کرمان  
علییرضامظهری صفات ماشالله کرمان  
جواد مظفری صفات رضا کرمان  
مسعود مظفری صفات علی اکبر کرمان  
علی عسکریی اصغر کرمان  
محمود کرمی صفر کرمان  
حسین علیزاده غلامحسین کرمان  
غلامعباس شجاعی حسین کرمان  
مرید عسکر پور ابراهیم کرمان  
محمد رضا عکری سیف الله کرمان  
علی مختاری مهدی کرمان  
عزیز الله اکبری نژاد سیف الله کرمان  
محمد علی عسکری احمد علی کرمان  
جلال فرحبخش حسین کرمان  
حسین مختارآبادی اکبر کرمان  
حبیب وحییدی فر محمود کرمان  
حسن هادی مقیم زاده احمد کرمان  
سعید ترک راسخ جابر کرمان  
بمانعلی سلانی نجاتعلی کرمان  
عیسی بازخسته درمحمد بردسیر  
شامحمد پورعسکری ذولفعلی بردسیر  
مهدی خالقی حسین ماهان  
طهماسب زارع منصوری سعدالله کرمان  
غلامرضا سعید ماشالله کرمان  
رضا شهریاری غلام کرمان  
عباس عسکری حسن کرمان  
حسین علییزاده محمد کرمان  
اکبر عسکری راد محمد کرمان  
الله قلی عظیمی محمد قلی کرمان  
رحمت الله سلطانی نژاد خلیل الله کرمان  
سعید امینی مقدم مختار کرمان 107
غلامرضا اکبری مصیب کرمان ادوات سبک
داوری   کرمان ادوات سبک
محمد رضا عباسی رضا کرمان ستاد
اکبر شجایی جواد کرمان خمپاره
حسن حاجی زاده مهدی کرمان خمپاره
عبدالرضا ملایی حاجی کرمان ادوات سبک
علی اسلامی خدا مراد کرمان دیده بانی
مجید کوهستانی   کرمان ادوات سبک
هادی زنگی آبادی غلامرضا کرمان ادوات سبک
سعید نکویی محمد کرمان ادوات سبک
نبوی   کرمان ادوات سبک
موسی جهانگیری   کرمان ادوات سبک
مهدی شبان   کرمان ادوات سبک
عباس نخعی   کرمان  
نجفی   کرمان ستاد
علی حسینی   کرمان ادوات سبک
حمید رضا دور اندیش محمد کرمان ادوات سبک
فرامرز پور   کرمان ادوات سبک
محمد علی سلطانی   کرمان ادوات سبک
محمود کاظمی   کرمان ادوات سبک
محسن پور کاظمی کریم کرمان ادوات سبک
رضا فیروزی جواهری   کرمان  
حسین نظری اصغر کرمان خمپاره
سعید شمس الدینی   کرمان ضدزره
علی               حسنی حسن کرمان ادوات سبک
محمود           عظیمی عطا الله بردسیر ادوات سبک
مهران           ایلخانی غلامحسین کرمان ادوات سبک
محسن         پور کاظمی کریم کرمان ادوات سبک
سید حسین     داوری عزیز الله کرمان ادوات سبک
محمد           جعفری عزیز الله کرمان  
مهدی           نجماعی زاد محمد کرمان ادوات سبک
علی             شمس الدینی تاج علی کرمان ادوات سبک
اکبر               ابراهیمی حسین کرمان  
امیر علی   جهانگیری غلامحسین کرمان  
سیف الله   پور کریم دادی بختیار کرمان  
یدالله       مدرس ماند علی کرمان  
هادی     ذهاب ناظری حسین کرمان  
محمد شمسی گوشکی   کرمان ضدزره
احمد نعمتی محمد حسین کرمان  

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد