شهرستان رفسنجان

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستان رفسنجان

نام و نام خانوادگی نام پدر محل سکونت محل خدمت تیپ ادوات
احمد بهامين اصغر رفسنجان  
احمد رامین اصغر رفسنجان  
احمد عسکری شهربابکی علی رفسنجان  
عباس اسدالهی عیش آبادی اسدالله رفسنجان خمپاره
اصغر پژمان حسین رفسنجان خمپاره
عبدالسلام کریم زاده   سرچشمه 107
حسين بأ قر ي نسب غلامرضا رفسنجان خمپاره
داود کریم زاده محمد رفسنجان  
حسین رجب زاده رجب رفسنجان خمپاره
رضا رمضانی   رفسنجان دیده بانی
رضا نوروزي عبدالله انار خمپاره
سید حسن حسینی   رفسنجان دیده بانی
محمد طهماسبی علی رفسنجان خمپاره
علی عارفی نیا اکبر رفسنجان خمپاره
عباس سالاری محمد حسن رفسنجان  
عباسی   رفسنجان دیده بانی
علي اكبرخواجوي سبز علی رفسنجان خمپاره
عليرضا پورمحي ابادي غلامرضا انار  
       
علیرضا خوان یغمی   رفسنجان دیده بانی
قاسمی   رفسنجان دیده بانی
محمد باقری نسب غلامرضا رفسنجان خمپاره
محمد جعفری علی رفسنجان 107
محمد حسین بحرینی داورانی محمد جواد رفسنجان ادوات سبک
محمد علی بیگی مهدی آباد اکبر رفسنجان خمپاره
محمد مهدی میزائیان یدالله رفسنجان ادوات سبک
محمدخرمي جنت آبادی علی رفسنجان خمپاره
محمود امینی رنجبر   رفسنجان دیده بانی
محمود نصرالهی نسب عباس رفسنجان ضدزره
منصور ذوالفقاري غلامرضا انار  
مهدی بوسلیک   رفسنجان دیده بانی
حسن عباسي نسب جعفرابادي حسین رفسنجان خمپاره
اکبر امیری   رفسنجان  
حسن امیر پوی   رفسنجان  
حسین اسماعیلی   رفسنجان  
حسین باقری   رفسنجان  
حمید پور زارع   رفسنجان  
محمد رضا محمدی نسب محمد رفسنجان خمپاره
علی بدر آبادی   رفسنجان  
یدالله آذرنگ   رفسنجان  
محمد رضا مقدمی   رفسنجان  
حسن شریفی اکبر رفسنجان دیده بانی
علی اصغر      رفسنجان  
جعفر نادعلی نسب علی رفسنجان خمپاره
عباس رفیعی محمد رفسنجان ستاد
جواد شمس الدینی حسین رفسنجان ستاد
 محمدرضاشيرمحمدي عبدالحسین رفسنجان پشتیبانی آتش
ابراهیم بنی اسدی نعمت الله سرچشمه پشتیبانی آتش
داوود کریم زاده   رفسنجان  
جعفرنادعلي نسب    رفسنجان خمپاره
سید عبدالحمید سیف الحسینی سید جلال رفسنجان  
محمود محمدی اصغر رفسنجان  
حسن علی پور محمد رفسنجان  
مهدی باقری محمد علی رفسنجان  
احمد حریت محمد علی رفسنجان  
حمید کارگر علی رفسنجان  
سید حسین چایک سید عباس رفسنجان  
حمزه پور مختار محمد رفسنجان  
عنایت ابولی   رفسنجان  
محسن قنبری احمد رفسنجان  
حسن ابو جعفر   رفسنجان  
محمود حسینی رمضان رفسنجان  
جواد افشار پور مراد رفسنجان  
سید دادخدا حسینی اسحاق رفسنجان  
حسین میمندی فر قاسم رفسنجان  
مهدی محمدی اضغر رفسنجان  
مهدی سعید زاده علی رفسنجان  
حسین حاجی زاده قدیر رفسنجان  
محسن محمدی عیسی رفسنجان  
اکبر کریمی پور   رفسنجان خمپاره
غلامرضا عبدلی حیدر رفسنجان  
محمود کاظمی محمد رفسنجان  
محمد پور رمضان علی رفسنجان  
رضا قاسمی زاده محمد رفسنجان - بهرمان 107
محمد هاشمی محمد تقی رفسنجان  
مهدی شبان درجوری اسدالله رفسنجان  
عباس امینی زاده مراد رفسنجان  
مجید پور امیری علیجان رفسنجان  
عباس امینی زاده حاج ناد علی رفسنجان  
حاج محمد حسین پور محمدی حبیب الله رفسنجان  
یدالله شفیعی ماشاءالله رفسنجان  
عبدالله صفری زاده عباس رفسنجان  
اکبر شفیعی ماشاءالله رفسنجان  
محمد صالح شیبانی غضنفر رفسنجان  
منصور شریفی حسین جان رفسنجان  
حمید رضا ستوده نیا محمد رضا رفسنجان  
احمد واعظی محمد سرچشمه  
عباسعلی موسی احتخانی قربانعلی رفسنجان  
ریجان بنی اسدی حسین رفسنجان  
حسین کامجو محمد علی رفسنجان  
صالح امیری علی اکبر رفسنجان  
سید احمد آقا ملایی سید علی رفسنجان  
موسی افضلی حسین رفسنجان  
محمد رضا مهدی زاده یدالله رفسنجان  
علی مینایی عباس رفسنجان  
احمد احمدی پور محمد رفسنجان  
علی رمضانی اکبر رفسنجان  
مهدی شفیعی عبدالله رفسنجان  
محمد حسن پور غلامرضا رفسنجان  
علی فتحیان محمد رفسنجان  
خدا بخش صابری عبدالله رفسنجان  
قاسم منظری محمد حسین انار  
عباس کریمی محمد رفسنجان  
محمد برخورداری محمد علی رفسنجان  
حسین رضایی نسب محمد رفسنجان  
حکمت شریفی اسدالله رفسنجان  
احمد حسین پور حسین رفسنجان  
قاسم شریفی حسین جان رفسنجان  
رضا پور حسنی محمد رفسنجان  
جلال حیدری علی رفسنجان  
سعید هاشمیان احمد رفسنجان  
علی قدیری اناری اسدالله رفسنجان  
محمد حسین کاظمیان حسین رفسنجان  
عبدالمهدی میرزایی فر احمد رفسنجان  
علی محمدی محمد رفسنجان  
محمد میر علی محمدی اکبر رفسنجان  
حسین سلمه ای علی اصغر رفسنجان  
حسین صادقی حسن رفسنجان  
حسین صفاری غلامرضا رفسنجان  
علی امیر داوران محمد رفسنجان  
رضا حسنی چاهخوئی محمد علی رفسنجان  
منصور قدیری حسین رفسنجان  
محمد صباعی نوه عطا الله رفسنجان  
علی رجبی عباس رفسنجان  
بمانعلی زن الدینی رمضان رفسنجان  
سید محمود آقایی سید محمد رفسنجان  
عباس ابولی اسدالله رفسنجان  
مرتضی اسماعیل خانی علی رفسنجان  
مهدی سعیدی زاده علی رفسنجان  
حسین حدادی محمد رفسنجان  
علیرضاخواننعما قاسم رفسنجان  
خسروطاهری خراسانی محمد رفسنجان  
حسین زارعی رمضان رفسنجان  
مجید سالاری محمد رفسنجان  
مهدی محی الدینی حاج محمد رفسنجان  
مجید سالاری محمد رفسنجان  
علی رجبی علی آبادی حبیب رفسنجان  
حسین مومنی علی رفسنجان  
اکبر اسماعیلی محمد رفسنجان  
رضا کرمی درویش علی رفسنجان  
عباس فلاح علی رفسنجان  
حمید نورالدینی علی رفسنجان  
محمد هاشمی حسین رفسنجان  
درویش علیی زدان آفرین حسن رفسنجان  
حسسن شریف عباس رفسنجان  
محمد رضا ایرانززاد غلامحسی رفسنجان  
احمد ایرانژاد حسین رفسنجان  
علی بارانی حسین رفسنجان  
حسن فاتح محمد رضا رفسنجان  
حسین امینایی علی رفسنجان  
محمود امینی رنجبر علی رفسنجان  
جواد افضلی بهرام رفسنجان  
علی اسلامی خدامراد رفسنجان  
حسن شریف اکبر رفسنجان  
محمد بافتی   رفسنجان  
احمد حسین پور   رفسنجان  
محمدرضا میرزائیان اسد الله رفسنجان ادوات سبک
محمد مهدی میرزائیان یدالله رفسنجان ادوات سبک
احمد ملکی حسین رفسنجان ادوات سبک
رمضان ملایی محمد رفسنجان ادوات سبک
عباس معصومی حسن رفسنجان ادوات سبک
عباس پورابراهیمی رحمت آبادی محمد رفسنجان ادوات سبک
علی ابولی پور حسن رفسنجان ادوات سبک
محمود گودگزی حبیب  رفسنجان خمپاره
علی شریفی حبیب الله رفسنجان 107
محمود   محمدی اکبر ابادی حسین رفسنجان  
مهدی     شعبانی در جوزی اسد الله رفسنجان  
علی             لطفی حسین رفسنجان  
حسین   گلستانی عباس رفسنجان  
اصغر       اسطوری عیسی رفسنجان  
محمد   صادقی فر غلامرضا رفسنجان  
علی باتر برجعلی رفسنجان  
مجید ملا احمدی حسین رفسنجان خمپاره

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد