شهرستان رفسنجان

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستان رفسنجان

ادامه مطلب: شهرستان رفسنجان

شهرستان بافت

رزمندگان ادوات مستقر در شهرستان بافت

ادامه مطلب: شهرستان بافت

تیپ ادوات از زبان برادر محمد حسین نعمتی

به نام خدا
تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله  یک یگان موثر در همه ی صحنه های دفاع مقدس.
تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله در دوران دفاع مقدس با سازمان رزم منحصر به فرد شامل یک گردان پشتیبانی آتش با بکارگیری خمپاره اندازهای 120 م.م , 81 م.م و راکت انداز 107 م.م دست بلند  رزمندگان اسلام در زدن اهداف دور دشمن تا برد 8 کیلومتر و نیز اجرای آتش موثر پشتیبانی نیروها در صحنه های آفندی و پدافندی بودند.

ادامه مطلب: تیپ ادوات از زبان برادر محمد حسین نعمتی

ویژه نامه

Rooz Atash

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد