ذکر امروز

یک وصیت از شهید

سخنرانی سردار قاسم سلیمانی در کرمان بخش اول

کلیپ سردار حسین افشار منش بمناسبت اولین سالگرد اروجش

بخشی از سخنان محسن رضایی در مراسم چهلم شهید الله دادی

نماهنگ سردار شهید محمد علی الله دادی

توجیه طرح آتش ادوات شب قبل از عملیات

کلیپ ادوات

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد