ذکر امروز

تقویم روز

شنبه, 18 مرداد 1399

یک وصیت از شهید

خاطره ای از عباس سرداری در خصوص شهید حاج علی ژاله

خاطره از شهید حاج علی ژاله در عملیات کربلای یک بود که حاج علی با موتور در حال عبور بودند واز درون سنگرهای فتح شده عراقی ها بطرف ایشان شلیک میشود و ایشان موتور راهمانجا به زمین انداخته و با پرتاب سنگ به درون سنگر و دادو بیداد کردن چهار نفر از عراقی ها را به اسارت خود در می آورد

آخرین خاطرات ارسالی شما ...

ویژه نامه

Rooz Atash

یک حدیث...

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد