مقاله ها

محمود تاختی

takhti 
  • نام و نام خانوادگی:محمود تاختی
 • نام پدر: ابراهیم
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه : بم
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: بم
 • تاریخ شهادت:660208
 • محل شهادت: ماووت
 • عملیات منجر به شهادت: کربلای 10
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:گردان الحدید ادوات لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: 
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
363939111661

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

خاطره-2خاطره-3زندگی نامهوصیت نامه1وصیت نامه2-1وصیت نامه2-2

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد