مقاله ها

محمد رستم پور

rostampor 
  • نام و نام خانوادگی:محمد رستم پور
 • نام پدر: حسین
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه : شهربابک
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: شهربابک
 • تاریخ شهادت:630929
 • محل شهادت: جاده بهبهان
 • عملیات منجر به شهادت: 
 • نحوه شهادت: تصادف
 • یگان:گردان پشتیبانی آتش ادوات لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: 
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد