مقاله ها

محسن محمود آبادی

mahmmodabady mohsen 
  • نام و نام خانوادگی:محسن محمود آبادی
 • نام پدر: نصرالله
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: سیرجان
 • محل صدور شناسنامه : سیرجان
 • آخرین محله سکونت: سیرجان
 • تاریخ شهادت:661213
 • محل شهادت: حلبچه
 • عملیات منجر به شهادت: والفجر 10
 • نحوه شهادت: یخ زدگی قبل از عملیات
 • یگان:گردان ضدزره ادوات لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: سیرجان
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد