مقاله ها

علی رضا لری فریدونی

loryferydony alireza 
  • نام و نام خانوادگی:علی رضا لری فریدونی
 • نام پدر: عبدالله
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه :سیرجان
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: سیرجان
 • تاریخ شهادت: 65/12/25
 • محل شهادت: 
 • عملیات منجر به شهادت: کربلای 8
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:گردان پشتیبانی ادوات لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: سیرجان
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

1652666KVAA001-0011652666KVAA001-002

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد