مقاله ها

علی رفسنجاني اكبرابادي

rafsanjany ali 
  • نام و نام خانوادگی:علی رفسنجانی اکبر آبادی
 • نام پدر: ابراهیم
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه :رفسنجان
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: رفسنجان
 • تاریخ شهادت:
 • محل شهادت: 
 • عملیات منجر به شهادت: رمضان
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:خمپاره انداز لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: 
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد