مقاله ها

محمد علی رضایی

rezay 
 • نام و نام خانوادگی:محمد علی رضایی
 • نام پدر: شاه میرزا
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد: 
 • محل تولد: بافت
 • محل صدور شناسنامه : بافت
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: بافت
 • تاریخ شهادت:66/02/04
 • محل شهادت: 
 • عملیات منجر به شهادت: والفجر 10
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:گردان پشتیبانی آتش ادوات لشکر 41 ثارالله 
 • محل دفن: بافت
 
  
تصاویر موجود از شهید:
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد