مقاله ها

سید عباس ابوالمعصومی 1

abolmasomi seyd abas 
 • نام و نام خانوادگی:سید عباس ابوالمعصومی
 • نام پدر: سید اکبر
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: 
 • محل صدور شناسنامه : بافت
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: بزنجان
 • تاریخ شهادت:61/02/29
 • محل شهادت: 
 • عملیات منجر به شهادت: بیت المقدس
 • نحوه شهادت: 
 • یگان:
 • محل دفن: بزنجان
 
  
1015052KVAC001-0021015052KVAC001-0031015052MSAA002-0011015052MSAC001-0011015052MSAC001-0021015052MZEA001-0011015052KAKA001-001
1015052KVAC001-001 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد