مقاله ها

سردار حسین افشار منش

afshar 
 • نام و نام خانوادگی:حسین افشار منش
 • نام پدر: مراد
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد: 1339
 • محل تولد: دهبکری
 • محل صدور شناسنامه : بم
 • شهرستان محل تولد : بم
 • آخرین محله سکونت: کرمان
 • تاریخ شهادت: 93/02/22
 • محل شهادت: بم 
 • عملیات منجر به شهادت: 
 • نحوه شهادت: تصادف در آستانه ماموریت
 • یگان:
 • محل دفن:کرمان 
 
  تصاویر مربوط به شهید :
 
 

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد