مقاله ها

عزیزالله داوری سید

davery aziz 
  • نام و نام خانوادگی:عزیزالله داوری سید
 • نام پدر: سید نعمت الله
 • نام خانوادگي مادري: --
 • تاریخ تولد:
 • محل تولد: رابر
 • محل صدور شناسنامه : رابر
 • شهرستان محل تولد :
 • آخرین محله سکونت: کرمان
 • تاریخ شهادت:1365
 • محل شهادت: شلمچه
 • عملیات منجر به شهادت: کربلای 8
 • نحوه شهادت: 
 • یگان: ادوات سبک تیپ ادوات لشکر 41 ثارالله
 • محل دفن: 
 
  
davery 1davery 2davery 3davery 4davery 5davery 6davery 7davery 8davery 9davery 10davery 11davery 13davery 14davery 15davery 16davery 17davery 18davery 19davery 20davery 21davery 22davery 23davery 25davery 26davery 27davery 28davari 3davari 4davari 5davari 6davari 7davari 22davari 23davari 24davari 25davari 26
 
 هیچ فایلی موجود نیست  

▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫

فیلم های مربوط به شهید :

هیچ فایلی موجود نیست

دلنوشته های شهید :

 هیچ فایلی موجود نیست

 

هیچ فایلی موجود نیست

 

8 1

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق نزد قرارگاه تیپ ادوات لشکر 41 ثار الله محفوظ می باشد